خبر و دیدگاه

خطاب به آنانیکه برای هیچ جنگید ند وبرای هیچ کشته شدند.

Ahmad-saidi-meghalat
احمد سعیدی

هنگامه مرگ مبهم رهبر افسانوی طالبان نا آگاه افغانستان یکبار دیگر نشان داد که برخی مردم افغانستان  وحتی قشر تحصیل یافته میتواند به هیچ اقتدا کند و برای هیچ قربانی بدهد وسر انجام هر ارزش را با هیچ معا مله کنند.با گذشت دو سال از مرگ ملا عمر پیروان بی خبرش هزاران انسان بی گناه را بدون اینکه بفهمند از کی پیروی میکنند به شهادت رساندند وصد ها عضو وپیرو خود شان هم بکام مرگ رفت. اگر ازین گروه وابسته پرسان شود شما به حکم واجازه کدام مرجع شرعی دست به جهاد زده اید میگوید ملا عمر مجاهد آخر کس نیست پرسان کند کجاست ملا عمر؟ حالا هم باور نمینید که شما به دستور بیگانه عمل میکنید ملا عمری وجود ندارد واین شما ئید که به شر شر ریگ تفنگ میزنید ودنیا وآخرت خودرا تباه میکنید. حالا دیگر استدلال نمیخواهد که به طالبان مزدور گفته شود که شما به امر امیر المؤمنین نه بلکه به دستور همین استخبارات اجنبی جنگیده اید واگر منکر اند درین دوسال به حکم ودستور چه کسی جنگیده اند در حالیکه نا یب وجا نشین ملا عمر هم تا حال تعین نشده پس مسلماٌ امیر شان همان استخبارات است واگر چنین باشد تا پاکستان زنده باشد امیر ورهبر ایشان نمی میرد.  هر روز یک امیر برای شان میتراشد .ایشان را من حیث ارزان ترین عسکر علیه افغانستان جنگ میدهد.

زهر دم مار: بلی در شرائیکه همه مصروف خواندن فاتحه ملای موهوم ملا عمر اند باز هم عدۀ از استخبارات وحلقات معلوم الحال پول میگیرند وبنام طالب فعالیت میکنند.طرح حمله ترو رستی بجان این حقیر از طرف افرا دیکه از استخبارات منطقه ودلالان داخلی مزد گرفته اند شبیه زهر دم مار است که هنگام مرگ به هر طرف تکان میدهد ولی بفضل الله این زهر در کالبد خشک وگندیده آزدهای زمان می خشکد وسر موی از منادیان حق وعدالت کم نمیکند.من را عقیده بر آن است آنچه برای بشریت مفید است در زمین زمین باقی میماند وآنچه بیهوده چون حباب روی آب با یک تکان وشمال میتر کد واز بین میرود ولی من نه آن بیدم که از باد وشمالی چون حمله ترورستان وحشی جبون وبزدل بترسم ومن نقد عمرم را بکف گرفته ام تا شمعی شود پیشا پیش روی کسانیکه در جستجو حق اند وعلیه خرافات وبیعدالتی وارتجاع می رزمند.من از روز ها ئیکه محترم استاد عبدرب رسول سیاف در خیمه لویه جرگه گفته بود دیگر ملا عمری نیست و پیام های وی در وزیر اکبر خان کابل نوشته می شود و همچنان جناب رحمت الله نبیل رئیس اداره امنیت ملی افغانستان در مجلس ولسی جرگه گفته بود ملا عمر فوت کرده میدانستم این دو شخصیت وطن دوست و اگاه بیهوده سخن نمیگویند واشخاص وطندوست وخدا پرست واقعی اند ویقین داشتم حر ف های شان بدون دلیل نیست وحالا هم فرض خود میدانم تا یکبار دیگر از آقای نبیل  تشکر کنم که توطئه گران خشن ومزدور را که قصد جان من را داشته اند  تشخیص ودر اسرع وقت دستگیر و پلان شوم ایشان را نا کام ساخت ومن  حیث فرزند این میهن از خدماتش تقدیر مینمایم.

درامه مضحک صلح: حضور عبد الحکیم مجاهد وچند تن دیگر را که به قاتل ملت مجلس تر حیم گرفتند  در شورای عالی صلح افغانمستان یک اهانت بزرگ به تمام ملت رنجدیده افغانستان خصوصا نیرو های امنیتی میدانم چون این شخص ملا عمر را بخاطر کشتن وبستن وسوختاندن نیرو های حامی دولت مجاهد و وشخصیت تا ثیر گزار در تاریخ افغانستان خواند وجنایت هایش را مشروع خواند من تا کید میکنم که  با یست این اشخاص مجازات شوند وبر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان که حامیان ودوستداران ملا عمر را منکوب وسر کوب کنند باید پرسیده شود چرا شما به این ملت بزرگ تو هین میکنید.لذا ادامه درامه گفتگو های صلح نشانه چیست؟ اینکه صلح با کیست وجنگ با کیست؟…آ نا نیکه می جنگند میگویند نمیخواهیم حرفی از آدرس حکومت کابل بشنویم…مسلما گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان حکومت افغانستان را برسمیت نمیشناسند واما این حکومت کابل است که  ضمن محکوم نمودن هرگونه اظهارات و تلاش ها برضد مذاکرات صلح، همانند گذشته، به تأمین صلح باعزت، عادلانه و پایدار به عنوان پسندیده ترین راه برای جلوگیری از ریختن خون شهروندان و ویرانی بیشتر کشور و تحکیم استقلال ‎ طرف ها می خواهد تا در این راستا همکاری صادقانه نمایند. تا عناصری که خواهان اخلال این روند اند، در رسیدن به اهداف شان با ناکامی مواجه شوند .خوب کسانیکه طی ده سال یک قدم هم بسوی صلح پیش نر فته اند کدام دست آورد را دارند که از اخلال میترسند.من تعجب میکنم که این دولت تا چه وقت مشکوک میزند وبر ابهامات تکیه میکند وچهد سودی دارد.

صلح بی تعریف وبی هدف: اینکه حکومت افغانستان به ادامه مذاکرات صلح پا بند است باید برای مردم روشن بگوید صلح چیست وبرای چیست  صلح با چه قیمتی وبخاطر رچه واینکه با چه کسانی صلح میکنند واین شخصیت های طرف صلح چه کاره اند. حدود ده سال از تشکیل شورای عالی صلح میگذرد تا هنوز هیچ بر نامه اجندا وهدفی برای ادامه مذاکرات صلح طرح نشده واینکه طرف صلح کی ها اند تا دو روز قبل ملا عمر بود وبا اعلامیه روز عیدش افتخار کردند واحسن گفتند وحالا که معلوم شد ملا عمری نبوده وایشان به ایماء واشاره دیگران به کله دویده بودند باید کمی بشر مند.حالا باید بگویند خاست طالبان چیست واز ما چیست واختلاف نظر در کدام موارد وجود دارد.بناءٌ از دولت میخواهم با راه اندازه کمپاین های تبلیغا تی برای طالبان نا آگاهد بفهمانندد که مرگ شان عبس وآرزو شان راه به گور میبرد.

پیام من برای ستون پنجم: تروریستان در داخل نظام شما میدانید که ملت افغانستان دیگر آن ملتی نیست که تضمیم بگیرد چون ملت را هم به رشوه وفساد آموخته ساخته اید کسیکه خودش رشوت بگیرد علیه رشوت مبارزه نمیکند.امروز ملت هنگام انتخابات از تمام کاندیدان رشوت میگیرند ونماینده های شان در پارلمان از حکومت رشوت میگیرد ودر مجموع همه مردم رشوت میگیرند در چنین وضعیتی نمیشود انتظار داشت گروه ویا جماعت حق طلب وخدای جو یافت میشود که دست به مبارزه بزنند..بناءٍ از ستون پنجم در درون نظام میخواهم ازین جنایات وتلبیس های ابلیس مابانه دست بر دارند واز سقوط افغانستان به پرتگاه نا بودی جلو گیری کنند والا روزی این ابر های سیاه از پیش روی افتاب عدالت دور خواهد شد وگرمی اش همه مکروبهارا خواهد سوختاند ازین خوشباوری مدتی کوتاهی سود میبرید وملتی آزاده پیدا خواهد شد که آلوده نباشد وجرآت کند با یک انقلاب وتوفان خشمگین همه خس وخاشاک را از سر راه خود دور سازد.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا