خبر و دیدگاه

عشق

همان گونه ای که سیری وگرسنگی همچو سهش وشوری از مغز می آغازد به معده می فشارد  ، جوشش وخروش عشق انسانی نیز از مغز می آغازد به قلب بستر می اندازد   .

عشق یک درخشش غریزۀ جنسی است که دررویارویی میل ورغبت هوای نفس میان دوانسان بتابش می آید  و مسبب گرمایش خون در بدن می گردد . واین کیفیت بی اختیار درفرآیند پیوستگی مجازی یا راستینِ قلبهای ممزوج به درجات بلندای مهر ، هم آمیز می شوند .

عشق بربنیه انگیزه های زیست شناسی خیلی گوناگون است :

عشق به خدا

عشق به انسان

عشق به زندگی

عشق به میهن و خانواده

عشق به قدرت ، شهوت ، مادیت

عشق به زیبایی های هستی وجهان آفرینش … وغیر

اول عشق به خدا :

عشق به خدا کسبی ویک قرار داد نامعین است . که ابتدا ازایمان واعتقاد مجرد انسان بذات خدا منشأ می گیرد و درفرآیند زمان از مراحل بدایات ایمانی به نهایات دلباختگی وتسلیم می انجامد .

دوم عشق به انسان :

این عشق همان رغبت هوای نفس به انسان است که در چند جهت اتفاق می افتد . که در بیان مفاهیم ومقولات زیر بتأمل گرفته می شود.

سوم عشق به زندگی :

عشق به زندگی مبارزه و نیاز برای تداوم بقاء است. که متانسب به موقعیت فردی ، خانوادگی  ، تباری ومراتب زیست اجتماعی فرد ادامه بُود پیدا می کند .

چهارم عشق به میهن وخانواده :

گونه های شیفتگی ، دلدادگی، دلبستگی و دوستی به میهن وخانواده ، گیرایی وکشش ذاتی وقلبی است که از درک و تعقل انسانی منشاء می گیرد ودرنهانگاه وجدان اخلاقی ساکن می شود.

پنجم عشق به قدرت ، مادیت وشهوت :

عشق به قدرت ، یکی از پربسامد ترین گفتمان پیچیدۀ مراتب دنیا زدگی و نفس گرایی انسان در زندگی است. درجه گرایش ودلبستگی انسان به قدرت مادیت وشهوت وابسته به درک دانشی وداشت آگاهی عقلانی وی از زندگی ومناسبات زیست اجتماعی در جامعه می باشد .

ششم عشق به زیبایی های هستی وجهان آفرینش :

انسان یک موجود متفکر وسازنده ومالک مهروعقل و دانایی وهوشمندی است . وبوسیله قوه تمیز وتخیل زیبایی های هستی وجهان آفرینش را خوب می شناسد. این آرزومندی شناخت بیقراری وشوریدگی را به موازات تفکر انسان به زایش ده می آورد .

واین ارزش زایندگی شناخت سبب ساز روندی در زندگی انسانها می شود وپیوسته جذبه عشق ورزی ، دلدادگی ، فریفتگی، مفتونی ، شیدایی، شیفتگی، جنون ودیوانگی انسان را دربرابر زیبایی های هستی وجهان افرینش بنمایش می گذارد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا