خبر و دیدگاه

واقعیت گفت‌وگو و تسلیمی استاد عطا رفع تحریم‌ها می‌باشد

تحریم اقتصادی در سیاست یکی از ابزار های فشار است-تحریم اقتصادی آمریکا و اروپا ایران را مجبور به گفتگو بر سر پروگرام هسته یی ساخت. استاد عطا هم شاید راهی دیگری نداشت جز تسلیم. صائب تبریزی گفته بود: “به نرمی تند خویان را ذلیل خود توان کردن”. تحریم اقتصادی و مصادره ی اموالاستاد عطا یک بخشی از پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌یی و هدفمند سران شمال بود که تازه عملی شد.

تابستان سال ۲۰۱۳ یک روز رفته بودم به دیدار دکتر پدرام؛ سر چای بودیم که استاد عطا محمد نور در تلویزیون با شد و مد آمریکایی‌های را دوستان بین المللی می‌خواند- در همین لحظه پدرام در مورد استراتژی دراز مدت غرب صحبت می‌کرد. هنگام که سخنان استاد عطا را شنید گفت: “پس از انتخابات سال آینده (۲۰۱۴) نخستین برنامه‌ی آمریکایی ها و حکومت منزوی سازی استاد عطا و مصادره ی اموال وی است”. گفتم چطور؟ گفت: هرکسی که در شمال توانایی مقاومت را داشته باشد منزوی و یا حذف می کنند. دوستم هم شامل پروژه است. و هم چنان وی گفت: من باربار این آدمان را در مورد پروژه های مشترک برتری جویان قومی و آمریکا آگاهی دادم ولی نمی دانند که نمی دانند.

ادعاهای حق تاجیک و حق جمعیت چندان منطقی به نظر نمی رسد، به ویژه حق جمعیت- رییس اجرایی با سابقه ی جمعیتی و کاندیدای جمعیت، وزیر خارجه رییس جمعیت، وزیر اقتصاد عضوی ارشد جمعیت، وزیر معارف از آدرس رییس اجرایی جمعیت (استاد عطا) و شاید ده ها ریاست، سفارت، ولایت و معینیت وزارت و مقام های عالی و نیمه عالی دست جمعیت باشد؛ حق یک حزب بیشتر از این نمی شود. بحث تاجیکان اگر بحث اقتدار باشد هیچ ربطی به گفتگو ندارد-تاجیک این مرحله حاشیه نشین است.

واقعیت گفتگو و تسلیمی استاد عطا رفع تحریم هاست. رفع تحریم های اقتصادی و رفع انجماد پول هایاستاد عطا باز هم خارج از استراتژی آمریکا در شمال نیست- خطری را که می شود بسیار محتمل دانست توافق بر سر داعشی سازی شمال است؛ آمریکا و سعودی باید شکست در سوریه و عراق و یمن را در مرز های روسیه و چین و ایران جبران کنند.

از سوی دیگر گفتگوی روسیه و ایران با طالبان (چند روز پیش گزارش شد) در شمال و حوزه‌ی جنوب غرب این گمانه زنی را قطعن تقویت می کند که روسیه در نبود آلترناتیو به طالبان شمال روی آورده است که علیه‌ی داعش استفاده کند؛ یعنی احتمالن استاد عطا که از سوی هوادارانش قدرتمندترین مرد شمال خوانده می‌شود با پروژه ی مشترک غرب و عرب موافقت کرده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا