خبر و دیدگاه

طالبان ارگ نشین در صدد بقای طالبان انتحاری هستند‎

Dr Akbar
داکتر همت فاریابی

اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه‌ای ویژه با ایمل پسرلی خبرنگار پشتوی بی‌بی‌سی گفت: کسانیکه در منطقه از گروه دولت اسلامی، معروف به داعش حمایت می‌کردند، حالا پشیمان شده‌اند.
از فرموده دومین مغز متفکر جهان چنین برمیآید که تلاش های فاشیسم افغانستان به سرکرده گی جناب اشرف غنی برای متقاعد ساختن حامیان خود که طالبان مسلح و طالبان نیکتائی دار بهترین گزینه برای عملی کردن برنامه های امریکا, انگلیس و پاکستان است, به نتیجه رسیده است.
معامله اولسوالی دند غوری, سقوط دادن شهر قندوز, پیشروی های طالبان در تخار گویای آنست تا ولی نعمتان شان متقاعد گردد تا طالب را به داعش تعویض نکنند. با این همه معامله ها و تسلیم دادن شهرها برای طالبان,فاشیسم قبیله چندین مقصد را دنبال میکند. تقویه طالب در برابر داعش, متقاعد کردن کشور های خارجی در بقای طالبان و غصب انحصارگرانه قدرت در افغانستان توسط پشتونها از مهمترین آنهاست.

 

استبداد (1)

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. اوضاع و احوال جاری افغانستان بروشنی صحت متن مضمون فوق را تأئید میدارد. اگر مردمان آگاه و وطندوست افغانستان نجنبند و دست بکار نشوند، یوغ استعمار پاکستان توسط طالبان متعصب و مزدور بگردن مردم افغانستان به آسانی خواهد افتاد. در اول پاکستان در افغانستان تصفیه نخبگان را آغاز خواهد کرد. یعنی همه نخبگان تیر باران و یا با وضع فجیعی بقتل میرسند. نخبگان ازبک و تاجک و هزاره در قدم اول سر به نیست خواهند شد و بعد نوبت آنعده از نخبگان پشتون خواهد رسید که به باداری پاکستان حتی در خفا هم موافقت نداشته باشند. بعد زیر عنوان شریعت اسلامی همه به درسهای مدرسه ای مکلف خواهند شد. بعد لسان پشتو جبرا” بالای همه فرض خواهد گشت. مردمان عادی جبرا” طالبانرا بحیث مسلمانان طرفدار شریعت و اسلام خواهند شناخت. در افغانستان همه چیز پشتونیزه و پاکستانیزه خواهد شد و بعد کم کم رنگ مکتب و مدنیت تیپ پاکستانی خودرا آشکار خواهد ساخت. این در وقتی خواهد بود که همه یوغ پاکستان را بگردن های شان رسما” قبول نمایند. در آنوقت آقای اشرف غنی و انورالحق احدی و کرزی و دیگر وطنفروشان فاشست که به سراسر افغانستان میبینند که فقط یک قوم بالای افغانستان باداری دارد. البته برای فاشستان مهم نیست که پاکستان کل اختیار افغانستان باشد ولی برای فاشستان مهم اینست که ببینند همه خودرا افغان مینامند و همه به لسان پشتو گپ میزنند. وفقط افغان یکه تاز میدان میباشد و بس.

  2. با اشغال کندز توسط طالبان آقای غنی مطمئن شد که شئونزم میتواند بکمک اجنبی سراسر افغانستان را تسخیر نماید و اهداف برتری جوئی قومی اورا طوریکه دیگر برگشت ناپذیر گردد، تطبیق نماید. شئونستان قومی میدانند که تنها طالب است که به هیچ موازین و قوانین پابند نبوده و اهداف فاشستی و شئونستی آنهارا در عمل پیاده کرده میتواند. کیبل، زنجیر، کنداغ تفنک و تیر باران و توپ بازی با کله انسان است، که چیز فهمان و اهل فکر را مجبور بفرار و یا قتل داوطلبانه خود خواهد کرد و باقی مردم عوام از ترس خاموش و یا بندگی را قبول خواهند نمود. در این صورت است که بخوبی هویت ها حذف و لسانهای دیگر ممنوع و برنامه های فاشستان مثل روستا ترکی و احدی و دیگران به آسانی تطبیق خواهد گشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا