خانه » آرشیو برچسب: کمیسیون انتخابات افغانستان

آرشیو برچسب: کمیسیون انتخابات افغانستان

خیانتی که به تراژدی مبدل خواهد شد!

اگر در پس بانگ نابهنگام آقای نورستانی توطیٔه منحرف ساختن یا به تعویق انداختن موافقتنامه و باطل نمودن تعدیل نظام ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com