خانه » آرشیو برچسب: طالبان به حکم کی به قتل مردم بیگناه را طالبان بقتل رساندند.

آرشیو برچسب: طالبان به حکم کی به قتل مردم بیگناه را طالبان بقتل رساندند.

خطاب به آنانیکه برای هیچ جنگید ند وبرای هیچ کشته شدند.

هنگامه مرگ مبهم رهبر افسانوی طالبان نا آگاه افغانستان یکبار دیگر نشان داد که برخی مردم افغانستان  وحتی قشر تحصیل ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com