خانه » آرشیو برچسب: ترجیح به اکثریت در اندیشه اسلامی

آرشیو برچسب: ترجیح به اکثریت در اندیشه اسلامی

عمل به رأی اکثریت وحکم آن دراسلام

“عمل به رأی اکثریت” به معنی ترجیح رأیی است که بیشتر شرکت کنندگان دربارۀ مساله ای ازمسائل متداول، نظر خود ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com