خانه » آرشیو برچسب: استقبال از والی بامیان با پرتاب تخم به موترش.

آرشیو برچسب: استقبال از والی بامیان با پرتاب تخم به موترش.

هفته حادثه آفرین

در هفته های اوایل  برج سرطان ۱۳۹۴ چند حادثه واتفاق پیهم رخداد که در سر نوشت ما بی تا ثیر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com