روز: دلو/بهمن ۱۲, ۱۴۰۲

  • بهمن- ۱۴۰۲ -
    ۱۲ دلو/بهمن
    خبر و دیدگاه

    منطق دل

        هـنــوز نـای نیـســـتـان آرزو نـال است نـوای دل نـه عـربـدۀ قـیـل و قـال است سکوت راگ سحر را زدل کنید احساس که پر ز نغمه و آواز تال و تینتال است دلی که عـشق…

دکمه بازگشت به بالا