روز: قوس/آذر ۵, ۱۴۰۲

  • آذر- ۱۴۰۲ -
    ۵ قوس/آذر

    بخش دوم پاسخ به ساحل صاحب گرامی

    دنباله‌ی پرس‌مان ما،.. همه به این باور می‌باشیم که درس‌خوانده های گرامی پشتون، در بخش خراسان شناسی هیچ سند و مدرکی را نه می‌پذیرند و هیچ‌ تاریخی را نه پذیرفته اند. مگر پشتونستان را با تمام…

دکمه بازگشت به بالا