روز: سُنبُله/شهریور ۲۷, ۱۴۰۲

  • خبر و دیدگاه

    پرتاب بم سوم از بم‌ستان مهیب خاطرات من.

    «آقای کشت‌‌مند یک روایت کودتای تڼۍ را دروغ می‌گویند. چون آن‌گاه، من تمام روز و شب با رویگر صاحب بودم. در بخش بعدی می‌خوانید.» .طارق خان در نوبت هستید این‌بار، باز به سوی شما جناب محمدعارف صخره. گاهی که دردهای برباد دادن خود آدم، توسط آدمان دیگر،‌ بر انسان هجوم ‌می‌آورند.‌ آن‌گاه دیر است که بدانی آن آدمک‌های آدم نما را چرا آدم ساختی؟ اتسان زمانی…

  • خبر و دیدگاهعید محمد عزیزپور دکتر حقوق بین الدول

    برده داری جنایت علیه بشریت – بخش سوم

    در ادامۀ متن گذشته، بخش سوم آیاتی بیشتر در بارۀ بردگی و حدیثی از پیامبر احکام الهی اسلام دربارۀ بردگان فقط به آیات یاد شده خلاصه نمی شود. در قرآن آیات دیگر نیز هست که به…

دکمه بازگشت به بالا