روز: سُنبُله/شهریور ۴, ۱۴۰۲

  • شعر

    کتاب عشق

      چه جلوه ها که ازعشق درنهان دیدم طپـیدن دل صد پـاره را عـیـان دیدم کـنــــار آب گــشــودم دفـتـــر دل را سکوت خلوت آن را پراز فغان دیدم مگر طپیدن امواج را قـراری نیست که بحر…

دکمه بازگشت به بالا