خانه » خبر و دیدگاه (برگه 471)

خبر و دیدگاه

تبصره بالای تشویش جنرال مولن در مورد جنگ افغانستان

امیر بحر جنرال مایک مولن تشویش دارد که در چند ماه اخیر جنگ در کشور ما شدد پیدا مینمائید. البته ...

ادامه مطلب »

شش جدی سرآغاز پایان جنگ سرد

شش جدی سال ۱۳۵۸خورشیدی مصادف است با ۲۷ دسامبر سال ۱۹۷۹م، روزیست که اتحاد جماهیر شوروی پیشین با ۷۵۰۰۰ ارتش ...

ادامه مطلب »

وزیرانی که فقط لاف می زنند

در دو روز گذشته شماری از نامزد وزیران پیشنهادی حامدکرزی به مجلس نمایندگان حضور یافتند و برنامه های خود را ...

ادامه مطلب »

کابینه کرزی، تکرار تراژدی افغانستان

با اعلام اسامی وزرای پیشنهادی کرزی برای کابینه  دور دوم ریاست جمهوری موج از شگفتی های مردم مانرا که انتظار ...

ادامه مطلب »

نگاهی به کابینه کرزی و آینده افغانستان

حامد کرزی در پی بحران انتخابات و انتصاب جنجال بر انگیزایشان در مقام ریاست جمهوری افغانستان برای مشروعیت بخشیدن حکومت ...

ادامه مطلب »

جناب رییس! مسوولانه عمل کنید

نهاد های اساسی و اثر گذار دولت همیشه کارکردهای مهم و نقش سازنده را در خود دارند و از سازه ...

ادامه مطلب »

در فضای “مسامحه” و معامله؛ بیشتر وزیران رای می آورند

به دنبال معرفی وزیران پیشنهادی حامد کرزی، اکنون همه نگاه ها به مجلس نمایندگان دوخته شده اند، که در برابر ...

ادامه مطلب »

کابینه جدید یا تداوم خرخری و خر سواری؟

بعد از هفته ها انتظار سرانجام کابینه جدید آقای کرزی به شورای ملی معرفی گردید. ترکیب  این کابینه که بیشتر ...

ادامه مطلب »

تکراراشتباه جرم است

کرزی درحالیکه لاف از مبارزه علیه فساد اداری میزند، احدی وزیر مالیه سابق را بار دیگر وزیر اقتصاد تعین کرده ...

ادامه مطلب »

فساد ادارای پدیدۀ مخرب و واگیر

فساد اداری پدیده مبهم و پیچیده ای است؛ که ریشه در ساختار های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. در ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com