خانه » خبر و دیدگاه (برگه 469)

خبر و دیدگاه

کرزی، برخی از وزیران پیشنهادی را قربانی می‌کند

جریان ارایه برنامه های وزرا و سوال وجواب های که در مجلس نمایندگان مطرح می شود از همین حالا سرنوشت ...

ادامه مطلب »

روسیه، پیمان ناتو و بی قطبی شدن جهان

به هم نزدیک شدن این دو قدرت بزرگ اتمی تراز نخست جهان که هر یک مدعی دست یابی ابرقدرتی جهانی ...

ادامه مطلب »

قومی شدن نظام سیاسی افغانستان

پس از انتخابات تقلبی و اعلام کابینه کرزی نظام سیاسی افغانستان به شدت در حال قومی شدن است. کرزی سعی ...

ادامه مطلب »

نمایند گان مردم عادلانه قضاوت می‌کنند؟

آرزو های ملت ما چگونه تحقق می یابند؟ نمایند گان منتخب چگونه می اندیشند؟ پرسش های اند که اذهان مردم ...

ادامه مطلب »

کابینۀ جدیدِ کرزی: «آیینۀ تمام نما ای از مشارکت ملی» یا نمونۀ نوینی ازحاکمیت انحصاری در شرایط جدید؟

قبل از دایر شدن «انتخابات؟» ریاست جمهوری، عناصر خوشبین به آیندۀ کشور بعضاً اینگونه ابراز امیدواری میکردند که: «اگرانتخابات ریاست ...

ادامه مطلب »

پیشینه اندیشه چپ در افغانستان

برای اولین بار اندیشه های مارکسیستی در افغانستان، دردهه چهل علنی شد و اولین حلقه های اندیشه های مارکسیستی در ...

ادامه مطلب »

درس‌هایی از ششم جدی

سی سال تمام از لشکر کشی اتحاد شوروی به افغانستان می‌گذرد، طی این مدت اتحاد شوروی راه زوال پیمود و ...

ادامه مطلب »

تبصره بالای تشویش جنرال مولن در مورد جنگ افغانستان

امیر بحر جنرال مایک مولن تشویش دارد که در چند ماه اخیر جنگ در کشور ما شدد پیدا مینمائید. البته ...

ادامه مطلب »

شش جدی سرآغاز پایان جنگ سرد

شش جدی سال ۱۳۵۸خورشیدی مصادف است با ۲۷ دسامبر سال ۱۹۷۹م، روزیست که اتحاد جماهیر شوروی پیشین با ۷۵۰۰۰ ارتش ...

ادامه مطلب »

وزیرانی که فقط لاف می زنند

در دو روز گذشته شماری از نامزد وزیران پیشنهادی حامدکرزی به مجلس نمایندگان حضور یافتند و برنامه های خود را ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com