خانه » خبر و دیدگاه (برگه 430)

خبر و دیدگاه

داستان بی سرانجام انتخابات؛ اکنون دست دادستانی به دامن رسانه ها پیچیده است

  در کشوری که با مشکلات جدی برای ساختن یک نظام مردمی، ملی و دموکراسی روبرو است، تعرض به رسانه ...

ادامه مطلب »

با گذشت یکدهه باز در کجا قرار داریم؟

  این سوال که با گذشت یکدهه از حضور جامعه ی جهانی و تشکیل اداره موقت، درافغانستان باز هم در ...

ادامه مطلب »

تبصره ای درباره نوشته “هند و اسرائیل، دو شریک در خفا “

  تصمیم داشتم ازین بعد در مورد سیاست و مسائل سیاسی جهانی دست به قلم نبرم، اما عنوان “هند و ...

ادامه مطلب »

فرایند دموکراتیزاسیون افغانستان در دوره ی پسا طالبان

  پس از حملات یازدهم سپتمبر به امریکا، کنفرانس بن در هفته های پایانی سال ۲۰۰۱ بر آن شد تا ...

ادامه مطلب »

ملوک الطوایفی مصلحتهای قومی و تنظیمی

  از آنجائیـکه تجارب تلخ دولتمداری زمامـداران خود کامه و مصلحت جو و در عیـن زمان دسـت نشـاندهً بیگانگان نشـان ...

ادامه مطلب »

باز جلسه، باز تعهد بخاطر مبارزه با فساد

  روز چهار شنبه ۲۴ قوس ۱۳۸۹ اکثر راه های را که به لیسه امانی متوصل میشد ترافیک پیش از ...

ادامه مطلب »

روایت عقامت سیاسی نخبگان هزاره

  هرچی از عمر دولت جدید میگزرد، دست هزاره ها از قدرت کوتاه تر می شود، بحران های محلی گوناگونی ...

ادامه مطلب »

ترکیه اسلام گرا علیه ایران سکولار؟

  در اوائل قرن شانزدهم، چنانچه که امپراتوری های عثمانی و صفوی برای اداره سرزمین های خاور میانه به جان ...

ادامه مطلب »

انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ افغانستان و توازن قوا

  پس از ده هفته و اندی از برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۸ سپتمبر، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نتایج نهایی این ...

ادامه مطلب »

سیاست خارجی افغانستان ببازنگری ضرورت دارد

  به ابتکار مرکز ریاست مطالعات استراتیژی وزارت امور خارجه افغانستان اجلاس سه جانبه به اشتراک هندوستان پاکستان افغامستان در ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com