خانه » خبر و دیدگاه (برگه 420)

خبر و دیدگاه

حذف تاریخ

بیست وششم دلو روز خروج شوروی از افغانستان، دیگر درتاریخ  کشور وجود ندارد ونباید هم وجود داشته باشد! برای آن ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com