خانه » خبر و دیدگاه (برگه 370)

خبر و دیدگاه

چگونه ارجگذاری به ارزشهای ملی را میان توده های افغانی ترویج بخشید؟

اگر خلقت پدر بشریت آدم علیه السلام را با تأمل بیشتر مورد مطالعه قرار دهیم, رازهای پنهانی این خلقت و ...

ادامه مطلب »

افغانستان در چند قدمی تجزیه

افغانستان کشوری است با تنوع قومی و زبانی نا متجانس و با موقعیت حساس جغرافیایی در میان کشورهای “متقابل منافع” ...

ادامه مطلب »

مقاومت گران نوین نمیگذارند صدای مقاومت خاموش شود

چند دههء اخیر در تاریخ کشور ما آبستن تحولات و حوادث مهمی بود، که آزادی خواهان و مجاهدان نستوه را ...

ادامه مطلب »

چرا نهضت دانشجویان خاموش شد؟

از ۴۶ سال پیش محصلانی که در ساحه کارته ۴ با پولیس برخورد کرد، دورانی آغاز شد که هر چند ...

ادامه مطلب »

مردمان خراسان باید از حق خود دفاع کنند

زمانی که جان شیرین یک میهن پرست دردفاع از ارزشهای آزادی و استقلال وهویت ملی و فرهنگی مردم اش در ...

ادامه مطلب »

ویژگیهای شخصیتهای ملی

ملتها همیشه به شخصیتهای عالی با ویژگیهای قوی جهت تداوم بخشیدن حیات آبرومندانه خویش ضرورت مبرم دارند. اما وقتیکه ملتها ...

ادامه مطلب »

وحدت ملی یگانه راه پیروزی از بحرانهای سیاسی

افغانستان کشوریست که از لحاظ “جیو پالیتیکس” اهمیت خاصی را در آسیا و منطقه دارا میباشد. این موقعیت جغرافیای است ...

ادامه مطلب »

این آسمان بی ستاره نخواهد ماند

شهادت جنرال داود داود و شاه جهان نوری یکبار دیگر زنگ خطری را که با شهادت مسعود (رح) به صدا ...

ادامه مطلب »

حکومت از اقتدار مشروع برخوردار نیست

کشور ما افغانستان در یک مرحله حساس زندگی سیاسی و اجتماعی خود قرار گرفته است. عدم کفایت کاری حکومت در ...

ادامه مطلب »

حس انتقام را در خود پرورش دهیم

یکی دیگر از مدافغان با صلابت و بلند قامت سنگر عزت و شرف ما را – جنرال داوود داوود را شهید ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com