خانه » خبر و دیدگاه (برگه 30)

خبر و دیدگاه

نامه به روشنفکران دینی

نامۀ بیستم من   که   ملول   گشتمی   از   نفس    فرشتگان        قال و مقال عالمی  میکشم از برای  تو دولت عشق را ببین که چون  از سر فقر و افتخار       گوشه  تاج  سلطنت  میشکند  برای  تو خرقه  زهد و ...

ادامه مطلب »

عـوام‌فریبـی‌هـایِ آقـای غنـی

این روزها ارگ شاهد دیدارهای گروهیِ اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی با هیأت‌ها و نماینده‌گانی از سراسر کشور است. این ...

ادامه مطلب »

فراخوان

٫٫گذشته را هیچ کس ـ حتی خدا ـ نمی تواند تغییر بدهد.،، گفته ای از اکاتون (Agathon (۴۰۱-۴۴۷ (پیش از ...

ادامه مطلب »

تعصب چشم ها را کور و عقل ها را ذایل کرده و ملت ها را به تباهی می کشاند

  تعصب در لغت به معنای تمایل شدید به یک شی یا پدیده  است، تمایلی که می توان، انسان را ...

ادامه مطلب »

پروسۀ غنی؛ تجزیۀ تاجیک به هویت‌های تک‌واره

در خبرها خواندم که اشرف‌غنی احمدزی، رییس حکومت وحدت ملی، با مسوولانِ نهادی موسوم به “شورای هزاره‌های اهل سنت” دیدار ...

ادامه مطلب »

تأکید تضاد میان اسلام وکاپیتالیزم در اقتصاد

قسمت سوم مفاهیمِ ثروت اندوزی,و سود ورزی در نصوص اسلام — اسلام و ثروت اندوزی. تأکیدِ ما در ارزیابی موقعیتِ ...

ادامه مطلب »

از انسانیت به فرا انسانیت

  انسانیت جامه ای که خود به تن خویش دوخته ایم انسانیت به مفهوم امروزی اش در گذشته ها مطرح ...

ادامه مطلب »

بُن‌بست صـلحِ افغـانستان

درحالی‌که برخی منابع غربی از توافق‌های پنهانِ زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا برای صلح افغانستان با طالبان در ...

ادامه مطلب »

مشکل افغانستان تنها طالب نیست

  افغانستان یکی از مناطق حساس جهان و مهم از نظر ژئوپلتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری است. که هرکدام از موقیعت ...

ادامه مطلب »

گزینه ای طالبان : استاد عبدالستار سیرت

طالبان درک کردند که با اداره ریاست جمهوری آقای ترمپ نمیشود  یک امارت اسلامی  که در تخیل داشتند بنیان نهند. ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com