خانه » آرشیو نویسنده: امان ریاضت (برگه 2)

آرشیو نویسنده: امان ریاضت

سامانه‌ی آموزشی وزارت معارف ضرورت جدی برای تغییر دارد

بسیاری تا هنوز انتظار کار از حکومت وحدت ملی را در سر می‌پرورانند و اما کار حکومت تبدیل شده به ...

ادامه مطلب »

مریضی یعنی این‌که هنوز هم قومگرا باشیم!

با قومگرایی، محض رهبران جنبش های قومگرایی و استفاده کننده گانِ این فرصت به قدرت رسیده اند. قومگرایی، فریب بزرگیست ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com