خبر و دیدگاه

جنون قدرت و پروژه ” توطئه و تقلب” در انتخابات افغانستان

karzaifirebehind

رییس جمهورحامدکرزی برای ماندن در قدرت طوریکه ایشان  گفته بودند:”آلی دیگه ایله داده نیش نیستم” از هیچ وسایلی مشروع و نا مشروع و حتا  از راه اندازی جنگ داخلی روگردان نخواهند شد. جنون قدرت طلبی تیم تمامیت خواه، متعصب و فاسد ایشان را به خطر ناک ترین کار ها خواهد کشانید.

انتخابات کنونی از یک طرف می تواند یک فرصت طلایی جدیدی برای رهایی مردم افغانستان از چنگال حکومت هشت ساله کرزی که به ستوه آمده اند، باشد و ازطرف دیگر می تواند در نتیجه تعقیب پروژه”توطئه و تقلب”  توسط گروه کرزی منجر به بحران، کشمکش و حتا جنگ داخلی شود.

واقعیت اینست  زمانیکه کرزی احساس نمودند ایشان مثل انتخابات 2004 از حمایت  قاطع و روشن واشنگتن و متحدین آن برخوردار نیستند و دیگر نمی توانند به آسانی در قدرت باقی بمانند  پروژه “توطئه و تقلب” را در دستور کار خویش قرار دادند. کرزی در هشت سال اخیر نشان دادند که ایشان یک رهبر خیلی ناتوان در مدیریت افغانستان هستند و لی در دسیسه سازی، چل ول و نیرنگ بازی  به سبک انگلیسی” تفرقه به انداز و حکومت کن” استاد بی رقیب در صحنه سیاست افغانستان هستند.

پروژه “توطئه و تقلب”  ایشان در چند ماه اخیر بدینگونه شکل گرفته است:

نخست: یک تعداد افراد وابسته به خود را در تحت نام “کمیسیون مستقل انتخابات” که هیچگونه مشروعیت سیاسی و ملی ندارند بحیث یکی از مهمترین ابزار دست یابی به قدرت وارد بازی انتخابات نمودند.

دوم: کرزی زمان برگزاری انتخابات را برخلاف قانون اساسی افغانستان به 29 اسد انتقال دادند تا فرصتی کافی برای پیاده کردن برنامه  های شان داشته باشند.

سوم: ایشان عمر حکومت خویش را تا انتخاب رییس جمهور جدید در 29 اسد تمدید نموده تا با استفاده از امکانات قدرت دولتی به بسیار آسانی در قدرت باقی بمانند. چنانچه  برای اینکار تمام مقامات محلی، پولیس و ادارات دولتی را تغییر و تبدیل نموده و از آنها  برای کمپاین انتخاباتی خویش استفاده می کنند.

چهارم: کرزی می دانند که پشتونها مثل غیر پشتونها از سیاست ها و رفتار های وی خیلی ناراضی اند و به آسانی نمی توانند دل و دماغ آنها را در زمان کوتاه بدست بیاورند. اما ایشان بازی با کارت پشتونولی و تطمع در جنوب و زدوبند های سیاسی با برخی قلدران، دلالان اقتصادی، قومی و مذهبی- مجاهد نما ها در شمال و مناطق مرکزی افغانستان حتا با برخی ها  تا سطح سوگندنامه ها عقد نمودند تا بدین ترتیب حمایت گسترده مردم را از طریق آنها بدست بیاورند.

پنجم: کرزی برای اینکه  خود را بی رقیب جدی در انتخابات افغانستان نموده باشند دست به دسیسه جالبی زده با زد و بند و خریدن برخی افرادی کلیدی ، متزلزل و خام اندیش از درون جبهه ملی بزرگترین اپوزیسیون افغانستان را به بحران کشاندند.

ششم: کرزی برای جلب حمایت برخی همسایگان هیئت های سری متعددی را نزد آنان فرستادند. چنانچه با آصف زرداری از مدتهاست طرح برادری دارند و کرزی برای سازمان آی اس آی نیز شخصیت بیگانه نیستند. برای جلب حمایت احمدی نژاد که خود  متهم در تقلب در انتخابات اخیر ایران هستند، نیز هیئتی های علنی و مخفی فرستادند و با انتقاد از عملکرد های امریکا در افغانستان خود را بحیث ریس جمهور مستقل نزد آنان معرفی نمایند.

برای جلب حمایت روس ها و جای پای پیدا نمودن برای آنها در کنار غرب در افغانستان هیئت های متعددی را نزد  آنان فرستادند. و درین اواخر جمیل کرزی  و یک تعداد افراد وفادار به خویش را  در ترکیبی از هیئت افراد مستقل برای جلب حمایت مقامات روسیه از ایشان در انتخابات افغانستان فرستادند. و این در حالیست که  معامله با برخی محافل انگلیس و عربستان سعودی بر سر سازش با طالبان و گلبدین حکمتیار در جستجوی حمایت آنها در انتخابات عنقریب هستند.

محاسبات غلط

کرزی و تیم ایشان تا این اواخر تصور می کردند که علیرغم مخالفت بخش اعظم مردم افغانستان و عدم حمایت قاطع و روشن واشنگتن از ایشان با  راه اندازی پروژه” توطئه و تقلب” برنده حتمی انتخاب هستند. اما روند انتخابات در چند هفته اخیر نشان داد که برخی  محاسبات کرزی  نا کار آمد ثابت شدند.

به باور این قلم سه عامل ذیل در عدم موفقیت ایشان نقش  اساسی داشته است:

  1. کاهش حمایت پشتونها به دلایل نارضایتی های گسترده از ایشان؛
  2. عدم حمایت اقوام غیر پشتون از کرزی از طریق رهبران نام نهاد آنها. برخلاف محاسبه کرزی بسیاری رهبران مذهبی و قومی  چنان اعتبار خود را در میان مردم از دست داده اند که به استثنای یک تعداد معدود افرادی خوش باور و غافل ، اکثریت مردم از زدوبند های آنها به نمایندگی از ایشان با کرزی به دیده نفرت نگاه می کنند.
  3. کمپاین موفق بسیاری رقبای عمده کرزی صرف نظر از امکانات نا برابر اقتصادی، تبلیغاتی و قدرت دولتی، جایگاه کرزی را در کارزار انتخاباتی به چالش کشیده اند که درین میان می توان از کارزار انتخاباتی خیلی موفق و برنامه جذاب داکتر عبدا لله یاد نمود. به بیان دیگر داکتر عبدالله با برنامه” تغییر و امید” که مردم افغانستان تشنه تغییر هستند وارد رقابت شده اند، این در حالیست که جناب کرزی با دست آورد های فساد اداری و وعده های میان تهی وارد رقابت شده اند و تمام امید های خویش را به پروژه” توطئه و تقلب” بسته اند.

عواقب خطرناک پروژه “تقلب و توطئه” در فرایند انتخابات

برد و باخت در هر انتخابات یک پدیده عادیست و مسلماً به معنای پایان تاریخ نیز نیست.پزیرش  با خت در یک انتخابات آزاد، سالم و دموکراتیک قابل تحمل و متمدنانه در فرهنگ سیاسی جهان امروزیست. اما باخت در نتیجه تقلب، تهدید و یا توطئه نه تنها قابل تحمل  نیست، بلکه مشروعیت رهبری و حکومت را نیز زیر سوال میبرد. چنانچه  ما شاهد آن در برخی کشور ها و در تازه ترین موارد آن در جمهوری اسلامی ایران بودیم.

بدون شک انتخابات افغانستان با توجه به مشکلات امنیتی، بیسوادی گسترده مردم کاملاً بی عیب و سالم نخواهد بود، ولی بردن از راه تهدید ، تقلب و یا توطئه برای هیچ کسی قابل قبول نخواهد بود.

تقلبات گسترده در انتخابات 2004 که  جناب کرزی را به کمک آقای خلیلزاد نماینده خاض بوش در افغانستان  به قدرت رسا نید، به نظر نمی رسد این بار با توجه به  حمایت گسترده مردم از داکتر عبدالله  و هم چنان روان ضد کرزی در سطح جهانی و بویژه در میان حامیان ایشان برای پنج سال دیگر آقای کرزی را در قدرت نگهدارد.

در روز های اخیر که زمانی کمی به انتخابات مانده است کرزی وقتی می بینند که فرایند حرکت انتخابات به پیروزی ایشان منتهی نمی شود، بجای تسریع در کار زار انتخاباتی و یا با پیش کشیدن طرح های واقعبینانه و اعتراف صادقانه و جسورانه به اشتباهات هشت ساله  شان، در صدد تسریع پروژه” توطئه و تقلب” هستند. هر روز با استفاده از قدرت دولتی  بالای برخی کاندیدان موفق بهانه جویی می کنند و به منظور انحراف افکار عامه از ضعف های شان دست به ماجراجویی ها از طرف سخنگویان، هواه خواهان و وزارت داخله می زنند. بگونه مثال با بستن اتهامات بی اساس به آقای ستار مراد مسوول ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله با اتکاء به منابع خارجی  افکار عامه را از مسیر اصلی آن منحرف می سازند. این در حالیست که برخی گزارش های تایید ناشده حاکیست که صندوقهای انتخابات به منظور پُر ساختن رای های تقلبی برای برخی قبایل دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان در بدل پول  و تحریکات قومی  در حال توزیع شدن است.

بسیاری ها معتقد هستندکه آقای کرزی  و تیم تمامیت خواه شان از هیچ وسایلی از دست کاری در آرای مردم گرفته تا ترور شخصیت های مطرح رقیب خویش روگردان نخواهند شد. چنانچه تصور میشود توطئه چینی و تلاش ترور شخصیت های عمده رقیب به کمک عمال دولتی، گلبدینی ها ، طالبان و متحدین تروریسم بین المللی آنها و یا به  کمک آی اس آی  درهر لحظه امکان دارد.

در فرجام باید گفت انتخابات کنونی یک فرصت مناسبی برای نجات  و تغییر افغانستان از وضعیت رقتبار فعلی به نظام و آینده روشن است. اگر این شانس تاریخی باری دیگر در نتیجه تقلب، توطئه ویا تهدید از دست برود، آینده خطرناکی از جمله جنگ داخلی و تشدید مداخلات خارجی در انتظار افغانستان خواهد بود. ازینرو دین وجدانی، اخلاقی و میهنی همه آنانیست که  خواهان انتخابات آزاد، سالم و دموکراتیک در کشور شان هستند که  با استفاده از تمام امکانات خویش  مجال برای جنون زدگان قدرت از راه تحقق  پروژه ” توطئه و تقلب”  ندهند و در مقابل آن با تمام نیرو  بیایستند.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا