خبر و دیدگاه

نامه سركشاده به مارشال محمد قسيم فهيم

fahim_marshal

 

ضمن تقديم سلام و صميميت حضور برادر مجاهد، جناب مارشال محمد قسيم فهيم، در اين مقطع حساس تاريخي كه ملت رنج ديده افغانستان در آستانه آزموني بزرگ و خطير قرار دارد، نامه كنوني را از آدرس خودم به عنوان يكي از باشندگان پنجشير كه به شما طور ويژه اي اخلاص دارم، به حيث پيام ماندگاري تقديم تان نموده و خواستم جناب بزرگوار را به حقايقي چند متوجه بسازم.

با گذشت هر روز در حالي به دومين انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي كشور، نزديك مي شويم كه از يكطرف بحران امنيتي گلوي ملت را سخت مي فشارد و از سوي ديگر با گذشت هشت سال از حاكميت آقاي كرزي، عدم مشروعيت حضور نظامي برخي كشورها در افغانستان، اعتماد ملي اين كشور را در قبال همسايگان مسلمان كه بايستي از باب دوستي با آنها پيش آمد، به چالش كشيده است؛ فقر و بيكاري، كشت و قاچاق مواد مخدر، اختلاس و فساد در ادارات دولتي و لجام گسيختگي نظام سياسي حاكم در عرصه هاي مختلف، از جمله مشكلات عمده اي اند كه با و جود سرازير شدن ملياردها دلار از كمكهاي بشردوستانه جامعه جهاني، بيشتر از پيش، ميان ملت و دولت فاصله ايجاد كرده و جايگاه بلند و تاريخي افغانستان را در خانواده ملل متحد، زير سؤال برده است.

ائتلاف شما با آقاي كرزي و پذيرفتن پست معاونيت اول دولت در صورت برندگي وي در انتخابات ماه اسد سال جاري، در شرايطي انجام شده كه موصوف نزد ملت افغانستان و كشورهاي ذيدخل در سياست اين كشور، ناكام معرفي گرديده است.

شما خوب در جريان هستيد كه چندي قبل، رهبران كاخ سفيد، دولت افغانستان به رهبري آقاي كرزي، را دولت ناكام، دولت فاسد و دولت مواد مخدر خواندند.

تبليغاتي كه در سالهاي گذشته بر ضد مجاهدين از طرف جناح هاي مختلف داخلي و خارجي، سازمان داده مي شد، و شما در قبال آن، مقاومت نموديد، پايداري و جرأت تان، شما را به يك محور سياسي بزرگ و منبع اعتماد مجاهدين در شمال افغانستان تبديل كرد.

استادگي شما در پهلوي آقاي محمد يونس قانوني، هنگام انتخابات رياست پارلمان و رسانيدن وي به رياست شوراي ملي، نقطه ديگري بود كه اعتماد شما را در ميان مجاهدين “دي دي آر” شده و بي سرنوشت،‌ بيشتر از پيش،‌ توسعه و افزايش داد.

به دنبال آن موقف گيري شما در جناح مخالف دولت، در چوكات جبهه ملي به رهبري استاد برهان الدين رباني، محبوبيت تان را در ميان مجاهدين افزوده و شما را گرداننده اصلي جناح اپوزيسيون در مقابل تك قدرتي و انحصارگرايي نظام حاكم، معرفي نمود.

پيش از اين، كنار زدن شخص شما و ساير مجاهدين از قدرت و رواداشتن اتهامات و القاب گونه گون مانند:‌ جنگ سالار،‌ تفنگ سالار، قانون شكن، زورگو، جنايت كاران جنگي، ناقضين حقوق بشر، و غيره در پهلوي دوسيه سازي هاي ديگر مبني بر ارتباطات پنهاني شما با كشورها و سازمانهاي استخباراتي رقيب ايالات متحده و سوء‌ استفاده از نفوذ، سرمايه و قدرت، توسط جناحهاي سياسي تكنوكرات، افغان ملت و برخي عناصر و حلقات نزديك تان، آيا نمادي از جنايت هاي برادرخوانده شما، آقاي كرزي نيست كه همه را در يك وقت سازماندهي مي كرد تا آنكه شما را از قدرت كنار زد؟

شما با پيوستن تان به كرزي، شايد باور داشته باشيد كه قدرت از دست رفته خود را دوباره به دست آورده و جايگاه خويش را بار ديگر در ميان مجاهدين احراز نماييد، اما حقيقت اينست كه در پهلوي شخص ناكامي مانند كرزي، برنده باشيد يا بازنده، ناكامي و بدنامي، تا پاي تاريخ به نام تان گره خواهد خورد!

باور داشته باشيد كه در صورت برندگي هم، با ورود احتمالي آقاي خليل زاد در سمت نخست وزير به پست رياست اجراييه حكومت و يا تصميم ديگري كه از طرف ايالات متحده در قبال افغانستان گرفته خواهد شد و تا هنوز افشاء‌ نشده است، آقاي كرزي خود نقش سمبوليك را خواهد داشت؛ پس وعده هايي كه براي شما و مانند شما به آقايان محمد محقق و دوستم سپرده است چگونه عملي خواهد كرد؟

مطمين باشيد كه دولت آينده، مانند حاكميت كنوني آقاي كرزي لجام گسيخته نخواهد بود و پروسه دسيسه سازي و توطيه گري عليه مجاهدين، از آدرس هاي قبلي آن به شكل فزاينده اي ادامه خواهد داشت كه شما حتماً شامل آن بوده و در آن وقت هيچ مدافعي نخواهيد داشت.

شكي نيست كه پيوستن شما به آقاي كرزي جزئي از دسايس پنهاني برخي سازمانهاي استخباراتي اي باشد كه از اين راه مي خواهند، مجاهدين را تضعيف نموده و بدنام كنند تا سرانجام به اهداف خويش در ساختار يك اداره سياسي وابسته، دست يابند.

شما از خود بپرسيد كه پشتوانه سياسي آقاي كرزي كيست؟ او از طرف كدام جناح بين المللي، و روي كدام اهداف حمايت خواهد شد؟‌ آيا حاميان موصوف،‌ شما را به حيث مهره فعال سياسي در پست معاونيت اول دولت تحمل دارند؟

در نظامهاي دموكراسي كه تغيير و تجدد در آن حتمي است، موفقيت يك سياست مدار در اين است كه محبوبيت و نفوذ مردمي داشته باشد نه اينكه با استفاده از هروسيله خود را به قدرت برساند و بعداً در جستجوي نفوذ مردمي شود.

در پنجشير كه زادگاه شماست، مردم از تصويرهاي تان در پهلوي كرزي متنفر اند و آنرا از روي ديوارها پاره مي كنند، نمايندگان كمپاين انتخاباتي شما در اين ولايت،‌ از نصب پوسترهاي تبليغاتي شما در بازارها مي شرمند؛ وقتي در ولايت پنجشير، وضعيت چنين باشد، در ساير ولايات چه ارزيابي مي كنيد، و توقعي كه آقاي كرزي از شما دارد، چگونه برآورده خواهد شد؟

سؤالي كه در ذهن مردم در رابطه به پيوستن شما به كرزي وجود دارد، اينست كه شما با داشتن نقش تعيين كننده در جناح مخالف دولت و پشتوانه سياسي قوي اي در داخل و خارج كشور همراه با كانديد شايسته اي مانند داكتر عبدالله عبدالله كه سي سال پيهم را در كنار هم بوديد، اخيراً چگونه با شخصي ائتلاف كرديد كه از هشت سال بدينسو از هيچ نوع دسيسه اي به خاطر بدنام سازي شما دريغ نورزيده است؟

مردم بدين نظر اند كه شما بر مبناي منافع شخصي با كرزي كنار آمده ايد و آن عبارت است از تجارت مشترك ميان برادران شما؛ به اساس همين برداشت مي گويند:‌ رابطه اين دوخانواده در صورت برندگي و بازندگي هيچگاه قطع نخواهد شد.

تعدادي مي گويند:‌ كرزي و مارشال، هريك در مورد ديگر،‌ خود را زرنگ تر و جانب مقابل را ساده تر احساس نموده و از جانب مقابل مي خواهد استفاده نمايد.

بنابه آنچه گفته آمديم، با كمال احترام و صميميت مي خواهم تذكر دهم كه اگر مي خواهيد در سياست كشور حضور فعال داشته و مجاهدين را از حالت پراكندگي نجات بخشيد، و در عين زمان جايگاه خويش را يكبار ديگر در ميان ملت دريابيد، همين اكنون تصميم به استعفاي خويش از معاونيت كرزي قبل از برگزاري انتخابات ماه اسد، بگيريد.

شايد اين پيشنهاد خيلي عجيب به نظرتان برسد،‌ اما اندكي روي آن دقت نموده و از خود بپرسيد:‌ اگر در شرايط كنوني، شما آقاي كرزي را تنها بگذاريد، سرنوشت سياسي وي به كجا خواهد كشيد؟ از سوي ديگر،‌ محبوبيت روز افزون آقاي دكتر عبدالله عبدالله كه در سخت ترين شرايط مانند برادر در پهلوي هم قرار داشتيد، برندگي وي را تا روز انتخابات به واقعيت تبديل خواهد كرد.

طوري كه شايعات مردمي است اگر شما استدلال نماييد كه در كابينه داكتر عبدالله عبدالله هم نقش خواهيد داشت، فكر مي شود، اين مفكوره، اشتباه محض است؛ اگر مي خواهيد كه سرنوشتي براي مجاهدين تعيين نماييد و خود در كابينه آقاي داكتر حضور فعال داشته باشيد، اكنون فرصت آن از بين نرفته كه با ساختن يك ميكانيزم مشخص و ملي براي حضور مجاهدين در آينده درازمدت در سياست افغانستان، تصميم گرفته و با وي كنار بياييد و با اين اقدام شايسته خويش در اين مقطع حساس تاريخي، افتخاري را كسب خواهيد كرد كه تاريخ آنرا فراموش نمي كند.

در غير آن صورت با رفتن خويش در كنار آقاي كرزي، ناكامي و بدنامي خود و ساير مجاهدين را در هردو صورت (برندگي و بازندگي) در انتخابات بيست و نهم اسد سال جاري،‌ به دست خويش امضاء‌ نموده ايد.

به اميد موفقيت هاي شايان و تغيير و تحول مثبت در افغانستان.

 

____

در همین زمینه:

مارشال فهیم خودکشی سیاسی کرد

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا