خانه » خبر و دیدگاه » شاه زمان و امپراتوری درانی ” گزیده ای از کتاب: جنگ ها در افغانستان”

شاه زمان و امپراتوری درانی ” گزیده ای از کتاب: جنگ ها در افغانستان”

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

جان ویلیام کی

(در دوجلد)

لندن ۱۸۵۱

برگردان: پروفیسور دکتور لعل زاد

لندن می  ۲۰۲۳

 

پیشگفتار برگردان

این اثر که در سال ۱۸۵۱ زیر عنوان “تاریخ جنگ افغانستان” در دو جلد ( جلد اول: کتاب اول ۸ فصل، کتاب دوم ۴ فصل، کتاب سوم ۴ فصل، کتاب چهارم ۴ فصل، و جلد دوم: کتاب پنجم ۸ فصل، کتاب ششم ۵ فصل،

کتاب هفتم شش فصل، کتاب هشتم ۴ فصل) نشر شد، بار دوم در سال ۱۸۵۷ و بار سوم در سال ۱۸۷۴ در سه جلد چاپ گردید. این اثر حوادث سالهای ۱۸۰۰ تا ۱۸۴۲ را در بر می گیرد.

 

دوام موضوع … شاه زمان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com