خانه » خبر و دیدگاه » سیاست خارجی روسیه در آسیا

سیاست خارجی روسیه در آسیا

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیش گفتار برگردان

بوجین سکایلر (۱۸۴۰ _ ۱۸۹۰)پزوهشگر، نویسنده و کارمند سیاسی سدۀ نزدهم و یکی از اولین سه امریکائی که مدرک دکتورا از یک دانشگاه امریکا گرفت:

دوام مطلب … سیاست خارجی روسیه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com