خانه » فرهنگ و هنر » شعر » چهارپاره های دلسوز

چهارپاره های دلسوز

سخن از عشق لیـلا دارم امشب
هــــــــــــوای باغ بالا دارم امشب
خروش سینه یی چـون موج دریا
غمی چـون کوه بابا دارم امشب
وطــــــــــن امسـال نوروزی ندارد
رفیـــــــــــــــق ویار دلسـوزی ندارد
نه بوی گـل نه آوازقنــــــــــــــــاری
به جـــز درد جگـــــــــرسوزی ندارد
تورفتی ازدوچشمم خواب گم شد
ستاره پر زد و مهتــــــــاب گم شد
مـــــن و اینـک شبستان ســیاهی
که گفتــی زورقـی درآب گـم شد
بزن باران کــــه مـــــا دریا نداریم
بجـــــــز داغ دل صحـــــــرا نداریم
عطش پروردۀ دامــــــــان دردیم
امید حاصل فــــــــــــــردا نداریم .
مارچ ۲۰۲۲
فرانکفورت

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com