خانه » خبر و دیدگاه » توصیه مبارزاتی دکتر محمد فرید یونس 

توصیه مبارزاتی دکتر محمد فرید یونس 

داکتر محمد فرید یونس _ محقق و استاد دانشگاه
توصیه من برای مبارزین راه آزادی  در افغانستان
 آنانیکه برای نجات افغانستان از ظلم و ستم مبارزه می کنند :
اول متوجه باشید تا خاین در بین شما راه پیدا نکند . مار  از آستبن خود شما بیرون می شود ،
دوم احتیاط کنید که از اسلام دوری نکنید . و راه ها و طرق اسلامی را جستجو کنید . راه آزادی واقعی در اسلام است.
سرنگونی شما زمانی است که از اسلام روی  گردان شوید،
سوم اشخاص لشم ، دو روی و منافق را شناسایی کنید یعنی آنانبکه هم در  نعل می زنند هم در میخ،
چهارم متحد باشید و نگذارید تا اتحاد شما را صدمه بزنند،
پنجم برای تفکر و اندیشه جدید که برای افغانستان قرن بیست و یکم باشد مبارزه کنید و از آنانیکه وهابی هستند ، حزبی هستند و اهداف قومی و مذهبی دارند دوری کنید،
ششم شعار شما باید این باشد:
افغانستان متحد،
هیچ قومی بر قومی برتری ندارد و هیچ قوم در اکثریت نیست ،
هیچ مذهبی بر مذهبی برتری ندارد و هیچ مذهب در اکثریت نیست ،
هیج مردی بر زنی و هیچ زنی بر مردی برتری ندارد و همه در دین خواهر و برادر  هستند و همه مساویانه در مقابل قانون حقوق مساوی دارند ،
هفتم برای رسیدن به هدف مجاز است که از هرکس که توان کمک را دارد بدون اینکه قید و شرط داشته باشند کمک بگیرید .
هشتم باید همه بدانند که افغانستان اسلامی  خواهد بود و اما بدون اینکه دین را سر مردم تحمیل کنید. هدف حکومت اسلامی تحمیل دین نیست . هدف حکومت اسلامی امنیت تام مردم از طریق قانون ، ایجاد اقتصاد قوی و آموزش و پرورش برای همه مردم افغانستان أست .
نهم شما برای شهروندی مبارزه می  کنید که همه مردم از طریق قانون با هم معامله داشته باشند و هم مردم بیاموزند تا با قانون زندگی کنند،
دهم آنانیکه به شریعت اسلام  به اساس ایجابات و مقتضیات عصر حاضر اعتقاد ندارند به ایشان احترام قایل شوید مشروط بر اینکه شریعت اسلام را منحیث قانون ملی کشور قبول کنند .
افغانستان پسا طالبانی اسلامی نیمه فدرالی خواهد بود تا شما صاحب یک اردوی ملی مجهز و اقتصاد قوی شوید .
موفقیت شما در اندیشه سالم سیاسی ، اتحاد ، تواضع ، اخلاق مردمی است .
موفق باشید

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com