خانه » خبر و دیدگاه » افغانستان در سال ١٨٨٠

افغانستان در سال ١٨٨٠

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار مترجم
افتخار آنرا دارم که برگ مهمی از اسناد آرشیف برتانیه در سال ۱۸۸۰ یا سر آغاز
ایجاد تاریخ کشور جدیدی به نام “افغانستان” را در اختیار نسل جوان کشور قرار میدهم
که جغرافیای آن در زمان عبدالرحمان (۱۸۸۰ – ۱۹۰۱) شکل میگیرد و استقلال آن در زمان
امان الله(۱۹۱۹ – ۱۹۲۹) اعلان میشود. از مطالعه این اسناد میتوان به حقایق زیادی
در آن مقطع تاریخی در سده نزدهم پی برد که اهداف و سیاست اصلی برتانیه در منطقه
چه بوده است. دلایل عمده دو لشکر کشی برتانیه و فرو پاشاندن دو “سلطنت افغان”

چه بوده است. برداشت سیاسیون برتانیه و حاکمان هند برتانیه ای از سرداران افغان،
فرهنگ و حکومت داری افغان ها و دلیل ارتباط و تعامل  با آنها چگونه بوده است و اقوام دیگر
در کجای این معادله و معامله قرار داشتند.

دوام موضوع … افغانستان در سال ۱۸۸۰

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com