خانه » خبر و دیدگاه » توجه، توجه، توجه

توجه، توجه، توجه

داکتر محمد فرید یونس _ محقق و استاد دانشگاه

عزیزان!

گروپ جمعه مبارک نه میتواند بیطرف باشد. ما در کنار جبه مقاومت هستیم. خواه از طریق نظامی، خواه قلمی، خواه گفتاری و خواه مالی.

جوانان که در افغانستان هستند نه باید تنهائی اقدام کنند زیرا ترور خواهند شد و اما گروهی اگر امکان مساعد باشد بهترین نوشتن به مقامات ملل متحد و سازمانهای حقوق بشر است.

همه سلیقه های فکری و دید و بینش خودرا کنار بگذارید و برای افغانستان آزاد از استثمار به نام دین که بار ها در گذشته هشدار داده بودم استادگی کنید.

این یک دسیسه بزرگ است که افغانستان قربانی شده و اما باید به فکر آزادی بود.

فعلا” کشور تحت اشغال و استثمار است. متحد باشید.

فرید یونس

دوشنبه ششم سپتامبر ۲۰۲۱

کلیفورنیا، نماز فجر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com