خبر و دیدگاه

موعود در ادیان ابراهیمی

 

در تمام ادیان هدف منجی، برپایی قسط و عدل در رسیدن آدمی به مقام‌ انسانیت است که با تصحیح و تجدید عقیده، از میان بردن انحرافات و بدعتها در دین، وحدت کامل و امنیت دائمی جهانی ، عدالت واقعی و مترقی در همه ی زمینه ها و برخورداری از همان سعادت بزرگ ابدی خواسته شده که قرب و نزدیکی به پروردگار متعال است.

هنگامی که نوح از خداوند می خواهد در سرزمین مبارک نزولش دهد[۲۹/مؤمنون]-تورات ،پیدایش- که در کوههای آرارات در کردستان ترکیه بر کوه جودی قرار گرفت. ۱ همان سرزمینی که ابراهیم در آن طلب به اطمینان قلبی رسیدن در زنده شدن مردگان کرد. گویا مکان رجعت قبل از قیامت است. آیا جز این است که مبارکی سرزمین به علت سرچشمه بودن رسالت الهی است؟ از آثار نوح و همچنین ابراهیم از شهر اور محل آتش زدنش تا حران در اورفای [کردستان ترکیه] محل تولدش و محل اسکان اسحاق و یعقوب. 

از اشارات دینی جایگاه های موجود برای نبرد آخر الزمانی همچون دابق- شهری در کردستان سوریه – که داعش با ورود به آن شهر هم مجله ی خویش را بنام دابق نشر داد وهم خود را گروه موعود در دابق جا داد.

بر اساس کتاب مقدس عهد قدیم و جدید جنگ سرنوشت ساز در نزدیک کوه صهیون در هرمجدون و یا آرماگدون در همان سرزمین خواهد بود.

در یونان باستان آن سرزمین را میسوپتامیا نام دادند که از کناره های رود فرات و نواحی تمام زاگروس را در بر می گرفت به عبارتی از خلیج فارس تا دریای سیاه ادامه داشت که مرکز تمدن بشری بوده به علت وجود انبیاء؛ حتی جایگاه مانی، پیغمبر نقاش که با نقاشی پیام خویش را ابراز می‌کرد و بعثت گاه داوود خوش الحان هم بوده است که‌ کتاب مزامیرش در قالب شعر است. زمانی که موسی از مصر می‌گریزد به سرزمین ابراهیم پناه می‌برد ،  پانزده سال در کنار شعیب پیامبر از فرزندان اسحاق پسر ابراهیم ع تربیت می‌شود و با بعثتی نو ، به مصر برگردد . _ همین سنت  ” فرار موسی وار ” از امام حسین ع  به سوی همین سرزمین ناموفق در تاریخ رقم خورد _ . در کل سرزمین ابراهیم ،  الهام‌بخش تمدن یونانیان باستان بوده است.

بعد از نجات ابراهیم از آتش نمرود با زنش سارا به امر خدا به مسافرت می‌رود آنهم به طرف غرب وطن خویش یعنی وارد فلسطین می‌شود. در فلسطین حاکم بر سارا طمع کرده و او را به دربار می‌آورد و با احساس خشک شدن دستانش در مقابل سارا وحشت‌زده می‌شود و از او می‌خواهد به حالت اول برگرداند که بعد از رها کردن سارا او را تکریم کرده و کنیزی به اسم هاجر به او می‌بخشد.

سارا به علت نازایی از ابراهیم می‌خواهد که با کنیزش هاجر ازدواج کند. هاجر صاحب فرزندی به نام اسماعیل می‌شود.

باز‌ خداوند به ابراهیم امر می‌کند که به طرف شرق حرکت کند که به مکه‌ی امروزی وارد می‌شوند.- مکه در شرق اورفا و فلسطین در غرب اورفا قرار دارد- باز به امر خداوند ابراهیم هاجر و نوزادش را در بیابان مکه رها نموده و خود و سارا به حران در اورفا بر می‌گردند. [ قرآن دو جهت شرق و جنوب را مشرقین و شمال وغرب را مغربین معرفی می‌کند]

 در زمان جوانی اسماعیل، ابراهیم خانه‌ی کعبه را با او بنا نهاد.- و پیامبر اسلام از فرزندان و نسل اسماعیل است_ [ مله ابیکم ابراهیم- تو از ملت پدرت ابراهیم هستی]حج ۷۸

هنگامی که ابراهیم از امتحان ده گانه خداوند نجات یافت دعا کرد که رسالت و امامت در بین فرزندان او باشد که خداوند برای فرزندان صالح او قبول کرد و گفت عهد من به ظالمین از آنها نخواهد رسید- بقره ۱۲۴-.

خداوند در سن پیری ابراهیم ، به او و زن نازا اش بشارت تولد اسحاق را داد و از پشت او یعقوب را نوید داد .

یعقوب در فراق یوسف صبر و تحمل بسیار کرد که خداوند او را اسرائیل نامید- بسیار مقاوم-. بعد از آنکه خداوند یوسف را در زندان مصر به عزیزی مصر رسانید یعقوب یا همان اسرائیل با فرزندانش راهی مصر شدند. بر اساس کتاب ارمیا توصیه‌ی یعقوب پیامبر به فرزندانش آن بود که برای ازدواج به سرزمین مادری خویش – کردستان- برگردند تا نسل رسالت در میان آنها باشد. 

با ادغام نشدن پسران اسرائیل با مردم مصر، به صورت کاملاً مشخص در بین مصریان زندگی می‌کردند. تا در زمان فراعنه ( فرعون‌ها ) به بردگی کشیده شدند و با رهبری موسی(ع) که از فرزندان بنی اسرائیل بود نجات یافتند و به امر خدا به فلسطین آمدند – مکان ورود ابراهیم در اولین سفر به غرب – بنی اسرائیل  با آزار و اذیت عرب‌های ساکن آنجا مواجه شدند و همواره مورد هجوم‌ قرار می‌گرفتند. بنی اسرائیل در زمان سموئیل نبی قدرت یافتند و طالوت فرمانروای آنها شد که با داوود پسر جوانی که کشنده ی جالوت بود اختلاف پیدا کردند و داوود به سرزمین اجدادی- کردستان- پناه برد. داوود در آنجا ازدواج‌ کرد و به پیامبری هم رسید.

در آن هنگام باز بنی اسرائیل زیر سلطه‌ی عرب‌های کنعانی قرار می‌گیرند و از مردمان سرزمین اجدادی طلب کمک می‌کنند که داوود (ع) با سپاهی اورشلیم را محاصره می‌کند و بعد از فتح ، آن را پایتخت خویش قرار می‌دهد . – یهودیها داوود را پادشاه خود می دانند نه پیامبر –

سلیمان پسر داوود مسجدالاقصی یا قدس را بنا نهاد؛ مسیح هم از فرزندان بنی اسرائیل است[ از ذریه ی ابراهیم است (قرآن)] اما یهودیان او را نپذیرفتند و دیگر ملل به او ایمان آوردند.

بر مبنای اسناد موجود؛ رسالت خداوند بر فرزندان ابراهیم چون دو رود بزرگ ، هدایت انسان ها را در بر گرفت . در شرق کعبه را معبد قرار داد و در غرب مسجدالقصی- قدس- را . 

تمام کتب اهل تسنن اشاره به تولد مهدی دارد .  در مذهب تشیع ، اکثر احادیث راجع به امامان بعد از ذکر نام آنها با پدرانشان آمده است و در آخر- مهدی- را خلف الحجه ( آخرین حجت) نام می‌برند. تنها در موارد کمی به ابن الحسن العسکری اشاره شده است. ( تولد مهدی مستند است ) . در اصل امام حسن عسکری از ناحیه‌ی امامت پدر مهدی است. همچون طبع و سیرت قرآن که به محمد(ص) می گوید : تو ملت پدرت ابراهیم هستی-حج۷۸- ابراهیم را به پدرش نام می برد.  

وجود ۱۲۸ حدیث معتبر از کتب شیعی که مهدی از فرزندان اسماعیل پسر امام موسی کاظم است  باعث گمان و تصور عده ای شده که اسماعیل هم پسر بزرگ امام موسی است و هم پدر مهدی است پس او امام است ( عقیده‌ی هفت امامیه در مذهب اسماعیلیه  ) .

در سنت الهی نوعی چالش در غیب گویی قرار گرفته است که نیاز به تفکر و تدبر دارد. 

برای نمونه همه تصور داشتند که زن عمران مسیح را به دنیا بیاورد اما مریم متولد شد. در فلسفه ی تولد مهدی از نرگس ( به عربی نرجس ) : نرگس هرگز حامله نبود . اما مسئله خاصی به عبارت دینی در عالم شهادت در جریان بوده است. در بالای کوه ، یوحنا شاهد آشکار شدن موسی و الیاس بر مسیح می‌شود و آنها را می‌شناسد. در یهود: شناخت آصف بن برخیا بر سلیمان و قدرت فهم و تشخیص آصف. در قرآن: ذکر وقایعی شهودی در قالب الم تری- مگر ندیدی- بیان می‌کند که قبل از تولد پیامبر اتفاق افتاده و خداوند پیامبر را شاهد گرفته است. مگر ندیدی جماعتی که از ترس مرگ به بیابان گریختند و هزاران نفر بودند… .(۲۴۳ بقره) پیامبر می‌گوید قوم حزقل بودند و از ترس طاعون گریختند!! و الم تری های دیگر ۲۵۱ و ۲۵۸ بقره و الم تر کیف فعل ربک به اصحاب فیل. که در زمان تولد او اتفاق افتاد. پس ظاهر شدن مهدی بر امام حسن عسکری امری تعریف شده است. 

منجی از کدام ملت است؟

نور ۳۵: خداوند نور آسمان‌ها و زمین است. چون ستاره‌ای تابناک است ایستاده بر درخت مبارک زیتون[ بر قاعده اصلی قرار دارد] نه شرقی است و نه غربی… . نور در نور است و خداوند هر کس را بخواهد به طرف نورش هدایت می کند. پیامبر اسلام (ص) می فرماید: مهدی لونه لون العربی و جسمه جسم الااسرائیلی و وجهه کالکوکب الدری: مهدی رنگش و چهره اش همچون عرب‌ هاست-یعنی عرب نیست شرقی نیست- و جسم و اندامش مانند اسرائیلی هاست -یعنی اسرائیلی نیست غربی نیست- و سیمایش مانند ستاره‌ای تابناک است. با بیان دیگر می فرماید: مهدی من اهل بیتی، یملک الملک العرب کله: مهدی از اهل بیت من است، مالک تمام عرب ها می‌شود- یعنی غیر عرب است و حاکم عرب ها می شود.۲ ِ

در مکاشفه‌ی یوحنا باب ۱۱ آمده است:  شیری از سبط داوود است که بر ریشه قرار دارد [ یعنی از میان مردمان و ملت ابراهیم است ] . کتاب عهد قدیم اشعیاء۱۱ : نهالی از تنه‌ی [اصلی] یسی بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و در تعبیر دیگر شکوفه بر ریشه می زند نه بر شاخه‌ی شرقی و نه بر شاخه‌ی غربی است – که باز اشاره به ابراهیم و ملت ابراهیم دارد.

باز قرآن بقیه الله اشاره می‌کند. شروع با ابراهیم و مانده ی آن با مهدی موعود باقی مانده الهی.

اولین برخورد با امام زمان از طرف کردهاست :

در کتاب جامع الاصول جلد پنجم در بخش ” من الساعه الاواخر ” از صفحه ۴۱۰ به بعد احادیث کثیری در مورد کوردها بیان شده است که در جمعی از آنها نام کوردها را به نام پیامبرشان اسحاق ع  نام می‌برد و برای تفکیک از بنی اسرائیل می‌گوید ‘ بنی اسحاق ‘ الغرض الاکراد . که اشاره دارد کوردها امام الهی را می‌کشند و … ۶ . حدود ده سال قبل ، شیخ جلاالدین الصغیر  از مراجع شیعه که خطیب مسجد جامع بغداد است  در سلسله درسهای خود به نام ظهور مهدی به احادیثی اشاره کرد که در هنگام ظهور کوردهای با امام مهدی برخورد می‌کنند و حتی اشاره‌ی حدیث به کشتن امام مهدی توسط کوردها را بیان کرد و کوردهای عراق را به مارقه توصیف کرد ۳ که موجب اعتراض تمام کوردهای عراق شد و خواستار محاکمه‌ی شیخ الصغیر شدند ۴  

مردمی که مهدی در میانشان قیام می‌کند 

قرآن ، سوره اسراء : وَقَضَیْنَا‌ إِلَى‌ بَنِی‌ إسْرائِیلَ‌ فِی‌ الْکِتَابِ‌ لَتُفْسِدُنَّ ‌فِی‌ الأرْضِ‌ مَرَّتَیْنِ ‌وَلَتَعْلُنَّ‌ عُلُوًّا‌ کَبِیرًا ﴿۴﴾ فَإِذَا ‌جَاءَ ‌وَعْدُ ‌أُولاهُمَا ‌‌بَعَثْنَا‌ عَلَیْکُمْ ‌‌عِبَادًا لَنَا أُولِی‌‌ بَأْسٍ‌‌ شَدِیدٍ‌ فَجَاسُوا‌ خِلالَ‌‌ الدِّیَارِ وَکَانَ ‌وَعْدًا مَفْعُولا ﴿۵﴾ ثُمَّ‌ ‌رَدَدْنَا لَکُمُ‌ الْکَرَّهَ‌ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْنَاکُمْ‌ بِأَمْوَالٍ‌ وَبَنِینَ‌ وَجَعَلْنَاکُمْ‌ أَکْثَرَ نَفِیرًا ﴿۶﴾ إِنْ ‌أَحْسَنْتُمْ‌ أَحْسَنْتُمْ‌ لأنْفُسِکُمْ وَإِنْ‌ أَسَأْتُمْ ‌فَلَهَا ‌فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ‌ الآخِرَهِ‌ لِیَسُوءُوا وُجُوهَکُمْ‌ وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوهُ‌ أَوَّلَ‌ مَرَّهٍ وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا‌ تَتْبِیرًا ﴿٧﴾   و مقدّر کردیم‌ بر بنی‌ اسرائیل‌ در کتاب‌‌ که ‌دو بار در زمین‌‌‌ فساد می‌کنند و طغیان‌‌ بزرگی‌‌ مرتکب ‌‌می‌شوند (۴) وقتی‌‌ وعده‌ی‌‌ اول‌‌ انجام‌‌ بگیرد ، بندگان ‌‌خود را که‌‌ سخت‌‌ جنگجویند با آنها روبرو میکنیم ‌‌که ‌‌سرزمین‌‌ آنها زیر پا می‌گذارند و آن ‌‌وعده ‌‌انجام ‌‌خواهد شد (۵) . _ قریب ۵۷۰ سال بعد از نزول آیه کوردها با رهبری صلاح الدین ایوبی قدس را فتح کردند  و بیت المقدس دو باره عبادتگاه سه دین ابراهیمی شد که  پیامبر ص فرمود  ”  آنها صلیب را می‌شکنند ” که اشاره به پایان دادن جنگ‌های صلیبی بود _ .  ادامه آیه : ( خطاب ‌‌به‌‌ بنی‌‌ اسرائیل ) سپس ‌به‌ شما برمی‌گردانیم‌ بار دیگر ( تسلط ) بر آنجا ، و یاریتان‌‌ می‌کنیم‌ با دادن‌‌ سرمایه‌‌‌ و ثروت‌‌ و اولاد‌‌ زیاد ، و قرار می‌دهیم‌‌ که‌‌ جماعت‌‌ قدرتمند کثیری‌‌ که ( حامی ) شما باشند ( ۶ ) اگر نیکی‌‌  کردی‌‌ به‌‌ خودتان‌‌ احسان‌‌ می‌کنید و بدی هم‌ همین‌ طور ، وقتی‌‌ وعده‌ی آخر‌‌ برسد ( همان بندگان جنگجو ) بر شما‌ خواهند‌ آمد و صورت‌ شما را پر از خوف ‌و‌ نگرانی ‌خواهند کرد و به‌ قدس‌ مسلط‌ خواهند‌ گشت ‌به ‌همان‌‌ صورتی‌ ‌که‌ بار اول ‌مسلط‌ شدند ( ۷ ) . _  اما حالا آن بندگان ( کوردها ) اقلیت‌هایی در کشورهای دیگرند ، مستقل نیستند و فاقد ارتش اند !_ . هر چند در تفسیرهای شیعه و تعداد از سنیان – بدون معرفی مردمان جنگجو – اشاره شده‌ است که رهبری در مرحله‌ی آخر با مهدی موعود است .

قرآن قصص۵: و می خواهیم منت بگذاریم بر کسانی که مستضعف‌اند در زمین ، قرار دهیم امام را در میانشان و آنها را وارث زمین کنیم. – مهدی در میان مستضعفین- 

مستضعف در قول امام حسین(ع) یعنی ملتی که توان مبارزه و پتانسیل اداره‌ی خویش را دارد اما در زنجیر است. ( تفسیر البرهان) . استضعاف یعنی به بندگی کشاندن در حالی که نه فقیرند و نه ناتوان.

مزمور‌(داوود)۳۷: برکت یافتگان وارثان خواهند بود.

مزبور سلیمان۸۳: زنجیر شدگان، قوم ها و ملت‌ها را دادرسی خواهند کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهند داد.

 از قرن نوزدهم به بعد سرزمین و ملت ابراهیم مکان داد و ستد ایران و شوروی،عثمانی و صفویه بوده و با ظهور و گسترش امپراتوری انگلستان و فرانسه و مانع پیشروی آنها با وجود مخالفت کردن کردها ، استعمار را بر آن داشت با تشکیل کشورهای نو پا همچون عراق و سوریه در صدد تقسیم کردستان شد  تا سرکوب شورشی های کُرد توسط حکومت‌های مرکزی انجام گیرد . (توافق سایکس- بیکو)

امروزه در جهان دوقطبی شاهد ملت‌های مستضعف هستیم اما مستضعف به طور خاص و بنا به اشارات و ادله‌ی دینی همچون آیات در کتب پیامبران ابراهیمی می‌توان گفت که مستضعف‌ِ در زنجیر ، کوردها هستند .

زنده به گور کردن ۲۰۰ هزار کورد عراق در پروسه‌ای به نام انفال توسط صدام حسین و بمب باران شیمیایی شهر های کورد نشین در شمال عراق توسط حکومت بعث ؛ قتل و تبعید بیش از نیم میلیون کرد در داخل ایران  و – بر اساس آمار کشور ارمنستان – ترکیه متهم به نسل کشی یک و نیم میلیون ارامنه است که هم زمان یک میلیون کورد نیز توسط ارتش ترکیه ، نسل کشی شده است . ترکیه آمارها را نمی‌پذیرد  همچنین قتل و عام کردها در سوریه توسط حافظ اسد در هنگام سرکوب آنها . در سوریه کوردها هنوز شناسنامه ندارند. کوردها تنها ملتی‌اند که ‌زنان و دخترانشان در اسارت داعش بودند و بین مسلمانان عرب منطقه خرید و فروش شدند وهنوز هم می‌شوند ! 

در کل کوردها در کردستان به وفور زندانی می‌شوند و اعدام می‌شوند. حاکمیت همواره تلاش در صلب هویت آنها و انکار وجودیشان را دارد . حاکم کردن ترس و وحشت بر کوردها تا سرکوب با اسلحه ی شیمیایی و در آخر تقسیم سرزمین‌ شان بین  کشورهای  منطقه ، موارد انجام شده در قرن بیستم است.

در تورات ، در ارمیا اشاره به برپایی حکومت خداوند در ایلام دارد.

 تورات در سفر پیدایش از باب دهم تا باب چهاردم ۳۰ بار نام عیلام – ایلام – آمده است که در ارمیا اشاره دارد خداوند در آخر الزمان حکومت خود را در ایلام بر پا می‌کند _ منطقه‌ی ایلام کردستان ایران در غرب آن کشور است که مردم آن دیار ، ایلام را ” هل‌ تم‌ تو ” یعنی  ‘ سرزمین خدا ‘  نام می‌برند اما مرز عیلام در گذشته از خلیج فارس تا دریای سیاه وسعت داشت  – ” دنیای گم شده عیلام ” اثر والتر هینتس – .

 در تورات – پیدایش –  مکان نشستن کشتی نوح را در همین سرزمین ذکر می‌کند ، همچنین مکان نوح و ابراهیم و اسحاق و پناهگاه و بعثت‌گاه موسی  است که به سرزمین وحی  و عبادتگاه مبارک نام برده شده است  .

منجی و کتاب تأویلش:

در هر سه دین آمدن منجی برای برپایی عدالت و دادگستری و بلوغ انسانیت است که به شریعت جدید اشاره نشده است.در اسلام اشاره به ختم نبوت با آمدن پیامبر اسلام(ص) شده است. در قرآن اشاره به آمدن تأویلش شده است. هل ینظرون تأویله… اعراف۵۳- آیا چشم براه تأویلش هستی که قطعأ روزی تأویلش خواهد آمد.(تفسیر جریر طبری). در قرآن اشاره‌ی آیه به خود قرآن همچون ان هذالقرآن یهدی للناس یا إن هذالقرآن ها فراوانند که به معرفی قرآن می‌پردازند اما در آیه‌ی ۲ بقره: ذالک الکتاب لاریب فیه هدأ للمتقین- آن کتاب هیچ شکی در آن نیست هدایتگر متقین است- در تفسیر شیخ محی الدین ابن العربی اینگونه بیان شده است: ذالک الکتاب اشاره به کتاب وعده داده شده به مهدی موعود است که کتابی تأویل برای تمام کتاب های مقدس ادیان است و او روایتی از زبان حضرت عیسی(ع) یادآور می شود که می فرماید: ما پیامبران برای شما وحی و شریعت می آوریم اما تأویل و تفسیر آنها در آخرالزمان توسط مهدی آورده می شود. تفسیر شیخ محی الالدین ابن العربی ج ۱ ، تصحیح از مصطفی غالب

در کتاب مجلسی جلد ۵۲[ از امام علی(ع)]: یقوم قائم بأمر جدید و کتاب جدید و سنه جدیده و قضاء علی العرب شدید-قائم قیام می کند به امر جدید و کتاب جدید و شیوه ی جدید که بر اعراب قبولش خیلی سخت و سنگین است. 

شیخ محی الدین در فتوحات مکی: مهدی به آنچه که توسط ملکه‌ی الهام از شریعت القا شود حکم می‌کند،همانا الهام ها شرع محمدی است و بدان حکم می کند چنانچه در حدیث آمده است ” یقفوا اثری و لا یحظی ” – دنباله رو من است و خطا نمی کند – پس پیامبر او را به ما چنین معرفی می‌کند که ملکه‌‌‌‌ی الهام او را راهنمایی می‌کند.

ابن صبیان شافعی می گوید: برای مهدی روا و جایز است که طریقه ی شناختش از مسائل بوسیله ی احکام الهام شده باشد [ کتاب الا ذاعه بین یدی الساعه سید محمد حسن].

 شیخ مفید درکتاب الاختصاص: یا أیها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا علی عبدنا [یعنی قائم علیه السلام] قبل إن نطمس وجودها… – نساء۴۷

اى کسانى که کتاب آسمانى به شما داده شده! ایمان بیاورید به آنچه نازل می‌کنیم بر بنده‌ی خود  [یعنی قائم علیه السلام ] ، پیش از آنکه صورت [انسانى] گروهى را محو کنیم… . ( داخل کروشه اشاره‌ی شیخ مفید است).

کتاب مزامیر هفتم داوود : ۳۰ دهان صالح حکمت بیان می‌کند و زبانش انصاف را ذکر می‌نماید-۳۱ شریعت خدایش در دل است پس قدمهایش نخواهد لرزید.]

کتاب مقدس مزمور سلیمان هفتاد و دوم[ خداوندا احکامت را به ملَکَت عطا کن جهت فرزند آسایش و صلح برای مردم و الفت و مهربانی را در دامنه‌ی خشکی ۴ ساکنین قوم ها را دادرسی خواهد کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان را زبون خواهد کرد. 

کتاب مقدس عهد قدیم اشعیاء نبی باب یازدهم:[ ۱و نهالی از تنه ی (اصلی) یسی بیرون آمده، شاخه ای از ریشه‌هایش خواهد شگفت۲ و روح معرفت و ترس خداوند است.۷ کتاب مقدس صفنیا باب سوم:[۸ بنابراین خداوند می گوید منتظر من باشید تا روزی که برای باز گرفتن برخیزم زیرا که قصد من این است که امتها را جمع کنم. زیرا در آن زمان زبان پاک به امتها باز خواهم داد تا جمیع ایشان به یک دل عبادت کنند.] 

کتاب مقدس عهد جدید انجیل متی باب۲۴[ ۲۷ زیرا همچنان برق از شرق ساطع شده تا به غرب ظاهر می‌شود که ظهور پسر انسان چنین خواهد شد].[۳۶ اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه هم، جز خداوند و بس.که یکمرتبه خواهد بود.](قرآن: هل ینظرون الا ساعه ان تأتیهم: یعنی ظهور یکدفعه و همه غافلند.

کتاب عهد جدید مکاشفه ی یوحنا رسول باب۵:[ ۱ و دیدم بر دست راست تخت نشین کتابی را مکتوب است از درون و برون و مختوم‌ به هفت مهر ۲ فرشته ی قوی را دیدم که به آواز بلند ندا می کند که کیست مستحق اینکه کتاب را بگشاید و مهرهایش را بردارد.۳ و هیچ کس در آسمان و زمین و در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند ۴ و من به بشدت گریه می کردم زیرا هیچ کسی که شایسته ی گشودن کتاب و یا خواندن آن یا نظر کردن برآن باشد یافت نشد ۵ و یکی از پیران به من گفت گریان مباش اینک آن شیری که از سبط یهودا و از ریشه ی داوود است غالب آمده‌است تا کتاب و هفت‌مهرش را بگشاید.] 

سلطنت قائم بعد از مرگ اوست؛ 

قرآن نحل ۳۸: و اقسمو با الله جهد ایمانهم لا یبعث الله من‌ یموت بلی وعدأ علیه حق… . و سوگند به [ ذات ]  الله می‌خورند با شدت ایمانشان که خداوند‌ کسی که مُرد ، زنده نمی‌کند . بله وعده‌ی حقی است بر او (زنده کردنش) اما اکثر مردم نمی‌دانند.

امام جعفر (ع) از ابا بصیر می‌پرسد مردم چه می‌گویند در مورد این آیه ؟ آبا بصیر جواب داد مردم می‌گویند آیه در مورد قسم مشرکین است در برابر رسول خدا(ص) که سوگند خوردند مرده ها زنده نمی شوند- امام جعفر (ع) فرمود از هم پاشیده باد کسی که اینگونه از روی نا دانی سخن می‌راند آیا مشرکین ” الله ” را می‌شناختند؟ مگر سوگند آنها به لات و عزی نبود؟! گفتم پس منظور آیه چیست؟ فرمود بعد از مرگ‌ مهدی، گروهی از مسلمانان در مقابل مؤمنان به مهدی قسم می‌خورند به شدت باورشان به الله که خداوند مهدی را زنده نمی‌کند اما آن وعده‌ی حقی است بر مهدی که‌ زنده خواهد شد و آنها خواهند دید. [تفسیرهای قمی و عیاشی]

ابن کوالی در مسجد کوفه از امام علی در مورد شاخ های ذوالقرنین پرسید که از طلا بود یا از نقره؟ 

امام علی فرمود او شاخ از طلا و نقره نداشت و بنده‌ی صالح خدا بود و صاحب دو مدت زمان بود اول بر سرش زدند و او را کشتند که خداوند بعد از مدتی او را زنده کرد .این سنت هم، در مهدی موجود است.تفسیر البرهان ، سوره‌ی کهف آیه ۸۳

رسول خدا (ص) : ذوالقرنین صاحب دو زمان زندگی کردن بود اول او را کشتند و خداوند زنده‌اش کرد و بعد حاکم جهانش گردانید وخداوند این سنت را برای مهدی فرزند من قرار داده است. تفسیر البرهان

امام جعفر: آنچه تقدیر ذوالقرنین بود برای مهدی هم مقدر شده است. تفسیر البرهان سوره کهف ۸۳ 

امام باقر(ع): قائم یعنی بعد از مرگ قیام کردن مجلسی جلد ۵۲ 

کتاب عهد جدید یوحنای رسول باب پنجم:

[ و سرودی جدید می سرایند و می گویند مستحق گرفتن کتاب و مهرهایش هستی زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی]

یوحنا باب ۱۹[ ۱۲ و چشمانش چون شعله ی آتش و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش کسی آنرا نمی‌داند ۱۳ و جامه‌ی خون‌آلود در بر دارد و نام او را کلمه ی خدا می خوانند].

کتاب مقدس عهد قدیم دانیال باب دوازدهم [۱ و آن زمان میکائیل امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده است بر می‌خیزد… ۲و بسیاری از آنان‌ که در زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد]. اشاره به رجعت من کل امه فوجا ۸۳ نمل و زنده می‌کنیم از هر امتی جمعی را.

 منادیان [ شرقی ] یا همان دو شاهد [ غربی  ] و مکان ندای آنها :

در اسلام آمده است همانطور که حواریون بر مسیح بعد از او شهادت و گواهی دادند و مسیح را معرفی کردند، منادیان ( شاهدان ) هم دعوت مهدی را ندا می‌دهند و معرفی می‌کنند.

قرآن : وستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب – ق۴۱ و بشنو [ اختیار انتخاب] در هر جای کره ی خاکی [هستی] از نزدیک ترین مکانت ، ندای منادی را.

ق۴۲ و یوم یسمعون صیحه بالحق ذالک یوم الخروج: روزی که می‌شنوی [ اجبار وتمام شدن فرصت برای ایمان] صیحه‌ و ندای آسمان به حقیقت، آن روز خروج و قیام است.[ قیام به سیف]  تفسیر قمی جلد دوم  

از قول امامان: منادیان دو سید حسنی هستند که زمینه‌ی خروج را فراهم می‌سازند و پیام مهدی را می‌رسانند( تحرک الحسنی و خروج صاحب هذالامر) بعد از کشته شدن آنها به مدت ۳ روز مهدی قیام می‌کند و عیسی (ع) نزول می‌کند.

شاهدان یهوه :

در عهد قدیم مدت رسالت شاهدان یهوه ۳ سال و نیم ذکر شده است . دو شاهد در میان یهودی‌ها به ” شاهدان یهوه ” شهرت دارند که کارشان متحد کردن ملت سرزمین ابراهیم است که بین ممالک همسایه تقسیم شده‌اند ، همچنین ایجاد هیئت اداری برای آن ملت است . به عبارت روشن موسی وار ملت ابراهیم را نجات می‌دهند .

دو شاهد در عهد جدید [ در کتب مسیحیان] :

 در مکاشفه ی یوحنا باب ۱۱؛ دو شاهد : [۳ من دو شاهد خود را مأمور خواهم کرد به مدت یک هزار و دویست و شصت روز رسالت خواهند داشت.۴ این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می‌ایستند۷ و آن زمان که شهادت خود را به پایان رسانند، آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می‌آید با آنان جنگ خواهد کرد و آنان را به قتل خواهد رساند ۹ به مدت سه روز و نیم مردمان از هر امت و قبیله و زبان و ملت بر اجساد آنها خواهند نگریست].

 عهد جدید ، مکاشفه یوحنا باب ۱۱ آیه ۱ تا ۵ : ” آنها مأموریت دارند که قسمت داخلی عبادتگاهی که در آن است را اندازه بگیرند و تعداد کسانی که در آن هستند را بشمارند اما محوطه بیرونی را اندازه نگیرد زیرا که به سایر قومها واگذار شده‌است ” . 

 از آیات کُتُب مقدس عهد قدیم و جدید چنین استنباط می‌شود که سرزمین کردستان یا سرزمین ابراهیم از جانب خداوند عبادتگاه خوانده شده است و باید محدوده‌ی آن مشخص شود –  و بنا بر وعده‌ی داده شده در سوره‌ی اسرا ، زمانی وعده‌ی آخر روی می‌دهد باید کوردها رهبری واحد داشته باشند .

برای ذکر مکان رسالت دو شاهد و رساندن پیام به جهانیان به آیه ی ۳ سوره ی جمعه بسنده می‌کنیم. ” اوست کسی که مبعوث کننده رسولانی در امتهاست(ام=سرزمین) از خود آنها ، بر ایشان دلایل را بیان می دارد، تزکیه شان می دهد و تعلیم کتاب و فهم آن در حالی که از قبل در نادانی و جهل بودند ۳ و آخرین از آن سرزمین ها که به آنها ملحق می شود هم – رسولانی می فرستد- و او عزیز و داناست ۴ آن فضل خداست که به هر که بخواهد می دهد.  

در تفسیر بخاری و همچنین مسلم: پیامبر(ص) فرمود آن سرزمین بعدها پیدا می‌شود که غیر عربند و در غرب پیدا می‌شود.

اگر به تاریخ آمریکا نگاه شود حدود ۴۰۰ سال است که پیدا شده است و گواهان بر مهدی حدود ۳ سال و نیم در آمریکا ندا خواهند داد و بعد کشته خواهند شد که به دنبال آن خروج مهدی و نزول مسیح خواهد بود.

نکات قابل تأمل:

۱- پیامبر فرمود برای مهدی دشمنی نیست مگر علمای دین ( لا عدوأ له الا فقها) همان سنت مسیح که دشمنی نداشت مگر علمای یهود. حدیث متواتر

به قول قرآن: می خواهند با دهانشان نور خدا را خاموش کنند قسم به الله خداوند نور خود را تمام می‌کند.۳۲ توبه، ۸ صف

۲- حدیث : دجال من امتی= دجال از میان مسلمانان بر خواهد خواست. صحاح سته اهل تسنن 

۳-قرآن : الْأَعْرَابُ أَشَدُّ کُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا یَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ﴿۹۷﴾  سوره توبه –  اعراب حق کش‌ترین مردمانند که به پوشاندنِ حقیقت ، دورویی و تفرقه انداختن ( مشتاقند ) ؛ حدود الهی را نمی‌شناسند .

شیخ محی الدین ابن العربی در فتوحات مکیه:[ خداوند برای یاری مهدی یارانی را تعیین نموده در مکنون غیبش[ صدقوا ما عاهدوا علیه] بر عهدی که با خدا بستند صادقند. منهج آنها به عربی است. اما در میانشان هیچ عربی پیدا نمی‌شود و همگی از عجم اند!!

۴- قرآن : وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّهٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ  [ از قوم موسی امتی هدایت به حق می کنند و برای برپایی عدالت به پا می خیزند] اعراف۱۵۹

محمد بن حریر طبری در تفسیرش از قول امام جعفر: از یهودیها جماعتی حقیقت جو با شناخت از حق ( منهج مهدی) برای دادگستری بپا می‌خیزند.

 

t.khodanazar@yahoo.com 

 

منابع برای تحقیق بیشتر :

۱. کشتی نوح در کوههای آرارات 

https://youtu.be/w4EDaFde-eQ

۲. عقد الدرر فی أخبار المنتظر ص ۱۰۰ حدیث ۵۶ ؛ مجلسی در بحار الانوار ج ۵۱ ص ۷۸ ؛ کشف الغمه اربلی به روایت از حذیفه در اَلتَّاسِعُ فِی صِفَهِ لَوْنِهِ وَ جِسْمِه

۳. شیخ جلال الدین الصغیر و بیان احادیث در هنگام ظهور و مارقه خواندن کوردهای عراق 

https://youtu.be/rE_rWZSn-uI

۴. اعتراض شدید کوردهای عراق به شیخ جلاالدین الصغیر با زیر نویس فارسی 

https://youtu.be/ZfQDRrK5mHA

 

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

 1. ۴۶ عمران که بشارت تولد مسیح است که در گهواره و پیری سخن می‌گوید . در حالىکه مسیح به میانسالی هم نرسید با ۳ سال طول عمر رسالتش ، پایان عمرش ۳۶ سالگی بود…
  اما بر مبنای ادله دینی بعد از مهدی ، سال‌های متعددی بر زمین حکومت می‌کند – چنانچه در مقاله ذکر شده است
  یک جهان سپاس
  طاهره خدانظر

 2. با سلام خدمت آقای کمالی بزرگوار
  من هم موافقم که ذهن پرسشگر عامل جراحی فهم و پیشرفت است .
  از باورهای دینی سو استفاده شده و می‌شود که اثرات آن نه تنها سیاست کلان کشور را در برگرفته بلکه بر فرهنگ جامعه هم تاثیر عمیق دارد . لذا مجبور شدم به جای نقد سیاست مداران به تحقیق در مسائل دینی بپردازم .
  در مقاله هم اکثر مسائل کلیدی در مورد موعود در کتب مقدس بررسی و تنظیم کرده‌ام و اصلا از باور خودم حرفی نزده‌ام .
  عمر نوح : می‌توان با کمک تحقیقات علومی چون باستان شناسی درستی یا نادرستی آن را فهمید .
  غروب آفتاب در آیه‌ی ۸۶ کهف از دید شخص زمینی بازگو شده است …
  آیات فراوان دیگری هم وجود دارد که فهم آن تا مدتی عاجز و ناممکن بود و هست البته یک سری با کمک شناخت علمی آسان شده ، مثلا ۳۲ سوره انبیا : آسمان سقف محفوظ کننده است -با کشف لایه اوزن پاسخ یافت شد
  یا آیاتی بر گذشته : مثلا ۴۶ عمران که می‌گوید مسیح در گهواره و پیری سخن می‌گفت . اصلا مسیح به میانسالی هم نرسید با ۳ سال طول عمر رسالتش ، پایان عمرش ۳۶ سالگی بود…..
  یک جهان سپاس
  طاهره خدانظر

 3. سلام و احترام به بانوی اهل قلم محترمه خدای نظر!
  خیلی زیبا قصص را به قلم روان خویش نگاشته اید. ذهن من یک ذهن پرسشگر و شکاکی میباشد. من از زبان مدیر تارنمای جاودان شنیده ام که گفت: ” دروازه حقیقت فقط با دق الباب شک و سوال باز شده میتواند و بس” به این لحاظ من هرموضوعی را میخوانم. چشم بسته آنرا قبول نمیکنم. اگر عقل و منطق انرا بربنای استد لال پذیرفت میپذیرم. در غیر ان در جمله قصه های عامیانه بشمار می اورم. مثلا” من به نوح و قصه ان شک دارم. در قرآن گفته شده که پیامبر نوح نه صدو پنجاه سال عمر کرد. ۹۵۰ سال عمر انسان از عقل و منطق دور میباشد. بدلیل اینکه ما وشما در زندگی درست می بینیم که انسانی را نمی یابیم تا ۱۵۰ سال عمر کرده باشد و چه رسد به ۹۵۰ سال. در زندگی عملی میبینیم که هرقدر سن انسان کلان شود بهمان اندازه انسان ضعیف میگردد. البته این علاوه از دروغ کلانی است که گفته شده در کشتی از همه زنده جانها یک یک جفت را با خود برد. که در آن وقت با آن امکانات محدود اصلا عملی نمیباشد که چنین کشتی کلانی ساخته شود که در آن فیل و اسپ و دانیسور و گاه و خر و بز گوسفند … وغیره حیوانات خانگی و وحشی جا داده شود. میگویند قصه نوح از افسانه های قدیمی که خدای آب باخدای زمین در جنگ بود ساخته شده است و نویسنده کتاب عهد عتیق ان افسانه را نقل و در کتاب مقدس جا داده است.
  همچنان شما از سخنان پیامبر اسلام از بخاری نقل نمودید که”در تفسیر بخاری و همچنین مسلم: پیامبر(ص) فرمود آن سرزمین بعدها پیدا می‌شود که غیر عربند و در غرب پیدا می‌شود.” ببینید در غرب پیدا میشود یک سخن خیلی گنگ و عام میباشد. یقینا” که در انوقت حضرت محمد اعتقاد به زمین مرکزی داشت و هرگز نمیدانست که زمین کروی است و در انطرف کره زمین بر اعطمی وجود دارد که در ان چندین کشور امریکای شمالی و کشور های امریکای مرکزی و کشور های امریکای جنوبی و جود و موقعیت دارند. حضرت محمد فکر میکرد که زمین مسطح و هموار است. به همین حساب در آیه ۸۶ سوره کهف گفته است که ذوالقرنین بجائی رسید دید که افتاب در چشمه گل آلود غروب می کند. حالا خوب شما قضاوت نمائید. در حالیکه حجم آفتاب بیش از یک ملیون مرتبه از حجم زمین کلانتر می باشد. چطور ممکن خواهد داشت افتاب در چشمه گل آلود زمین غروب کند. مثلیکه بگوئیم گوسفند در درون مورچه ای غرق شد. خیلی مسخره مینماید.
  پوزش میخواهم که زیاده گوئی کردم. صحتمند و کامیاب باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا