خانه » Uncategorized » صوبه کابل در زمان مغولان (١۵٨۵ – ١٧٣٩)

صوبه کابل در زمان مغولان (١۵٨۵ – ١٧٣٩)

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار برگردان

برگردان زیر بخش ھای از رساله حدود ٢۵٠ صفحه ای دکتورای فرح سمرین در دانشگاه
علیگر ھند در سال ٢٠٠٩ زیر عنوان «صوبه کابل در زیر حاکمیت مغولان ھند» است.
سمرین در این رساله مطالب ارزشمندی در مورد موقعیت، حدود و اھمیت صوبه کابل در
آن دوران ارایه کرده است که مطالعه و درک آن برای مورخان، دانشمندان و دانشجویان
کشور ما نھایت مفید و سودمند است.

 

ادامه مطلب…

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com