خبر و دیدگاه

زیستن با خرافات تا کی؟

کدام یک ازین دو را باور کنیم:

واقعیت زندگی را یا این حدیث را:

لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأه
ترجمه: مردم ی که یک زن، کارهایشان را به دست بگیرد، هرگزبه موفقیت نخواهند رسید.

یکی از ناکارآمدترین باورها در جامعه اسلامی باور داشتن به نوشته ها و گفتاوردها (نقل
قول ) های است که بدون چون و چرا و بدون سنجش آن به واقعیت های زندگی همچون
حقیقت مسلم پذیرفته می شود. بدتر از همه اینکه اگر کسی درباره این و یا آن باور شک
و تردید داشته باشد، در عمل به سر و سرنوشت خویش بازی می کند، و بخواهد یا
نخواهد مهر کافر و ملحد را در پیشانیش پذیرفته است.
از همین رو است که مردم در جامعه اسلامی آزادی بیان و اندیشه ندارند. زیرا می
ترسند عقیده و نظر خویش را درین باره بیان کنند. عدم آزادی بیان و اندیشه، باعث
سکوت و رکود اندیشه و فکر می شود. در عمل در جامعه اسلامی کسی را یارای آن
نیست تا حکم های سنگینه شدۀ مذهب و دگم های جزمین دینی را به چالش بکشد. جامعه
در عمل جولانگاه خرافات دینی است که سوداگران دین، مومنان را برای بدست آوردن
هدفهای دنیائی خود که به آن لباس دینی می پوشند، استفاده می کنند و بسیاری ها را به
کام مرگ می کشند.
حدیث یادشده بالا یکی از همین حدیث هاست که فکر و ذکر مسلمانان را به بند کشیده
است. حال آنکه هیچ منطق و عقل که از حقیقت منحرف نشده باشد آن را نمی پذیرد.
درینجا به گونه نمونه از میان صدها یا هزران زن موفق در زمینه های سیاست، اقتصاد
و زمینه های دیگر اجتماعی تنها دو زن را از دوکشور که پیشرفته ترین کشورهای
جهان اند نام می برم: انگال مرکل و خدیجه عریب.
این دو کشور پس ازینکه این دو زن ریاست آن ها را به دست آورده اند، هنوز هم
پیشرفته ترین کشورها اند و به گناه ریاست آن دو زن به هیچ وجه، به ورشکستگی رو به
رو نشده اند.
درباره خدیجه عریب باید گفت که اگر در کشورش یعنی المغرب یا مراکش می بود،
پایش از آشپزخانه تا چاردیوار سرای خانه بیشتر نمی رفت و یا درحالت خوشبینانه تر
آموزگار یک مکتب دخترانه بود. اما حالا باوجود اینکه یک هالندی اصیل نیست و
مسلمان است. رییس مجلس نمایندگان کشور هالند است.
حالا برماست که این حدیث و صدها دروغ دیگر را باور کنیم یا واقعیت های زندگی را.
تا به کی می شود با خرافات زیست؟
الزم به یاد آوری است که این حدیث از حدیث های صحیح بخاری است که آن مرد
بزرگ یعنی امام بخاری در زمان خویش ۱۶ سال تمام زحمت کشید تا از میان
۶۰۰۰۰۰۰( ششصد هزار) حدیث، هفت هزار حدیث صحیح پیدا کند و بقیه را به کثافت
دانی انداخت. یعنی از هر ده حدیث، نه حدیث را به زباله دان انداخت.
باید گفت که حتا سوداگران دین که در غرب فعال اند ازین حدیث و صدها حدیث دیگر
در ملای عام در کشورهای غربی به زبان آورده نمی توانند. آنان می شرمند این را
بگویند. از سوی دیگر شنیدن این حدیث غیر مسلمانان را از اسلام که ادعای هدایت تمام
انسانهای روی زمین را دارد به فرسنگها دور تر می گریزاند.


انجیال میرکل نخست وزیر المان از نوامبر ۲۰۰۵ تا به حال نزدیک به ۱۵ سال میشود


خدیجه عریب رییس مجلس نمایندگان پادشاهی هالند از ۱۱ جنوری ۲۰۱۶ تا به حال.

زنان افغانستان پیچیده در برقۀ لعنتی یا بهتر بگوییم در بند خرافات دینی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا