شعر

راه نجات وطن

همه دروغ و همه خدعه و همه رنگ است

همه فساد و هـمه فـتـنـه و همه مـنگ است

کـسی بـه رأی مـن و تـو نمی دهـد ارزش

هـمـه ز پـیش معیّن شـده، هـم آهنگ است

تـفــــاوتـی نـکــنــد بـــر غــنـی و عـبـدالله

که جای نان به دامـان کودکان سنگ است

بـرای جـمـلـه ســران اجـیـــر و وابـســتـه

مهم حکایت چوکی و پول و اورنگ است

سـوال و گله ز خـود کامگان نــدارد سـود

جواب و منطق دیوانه سوطه و دنگ است

خــرِ فــرا شــده بـر بـام کی شــود پـایـیـن

وطـن بحیله بچنگال زشت خرچنگ است

زمـان بــه کام دل مافــیـــا و دزدان اسـت

زبس تجارت تریاک و شیشه و بنگ است

ز قـوم پـرستی و تبعیض جـان بـه لب آمد

ستمگری همه جا ضد علم وفرهنگ است

ترورووحشت وارعاب همچنان باقی است

محیط بر هـمه پاکان و نخبگان تنگ است

ز کین طالب وداعش جوی خون جاریست

گهی حکایتی ازصلح و گاه از جنگ است

دوبـاره آزمــوده را آزمــون خـطـا بـاشــد

حنای صلح به دستان خون بی رنگ است

تـفـــاوتـی نـکــنــد بـــر ســـران امــریـکا

که کام مـردم بیچـاره پـر ز شـرنگ است

اسـیر حـلـقـۀ چـرخــاب گـرد خـود گـردد

هـمـیـشـه سـوژۀ تکـرار نظم آهـنگ است

نشاطِ مـزرعـه و باغ و بـوستـان سـوزیـد

به جـای خـوشـه سر کشتگان آونگ است

به پشت خـر شـده زین و به دم خر افسار

ولی سـمـنـد سـزاوار زیـن زر لنگ است

بـه زیـر سـلـطۀ اشـغـالگـران اگـر مانـیـد

میان مـا و رهـایی هـزار فـرسـنگ است

یگانـه راه نـجــات وطــن مـبـارزه اسـت

امید مـا بــه جـوانـان راد و سـتنگ است

 

نوت:

ستنگ: زورمند، کاکه و عیار

راد: بخشنده، دلیر و جوانمرد

سوطه: چوب دستی و شلاق

دنگ: چوب دست، چوب چوپانان

شیشه: نوعی از مواد مخدر

منگ: لاف و گزاف، گیج و احمق

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا