خانه » خبر و دیدگاه » چگونگی به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی

چگونگی به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی

پیشگفتار
برگردان برگ ھای از کتاب ارزشمند “افغانستان. جاناتان لی. ٢٠١٨”  در مورد چگونگی
به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی و زمینه ھای ایجاد کشوری بنام افغانستان که نشان دھنده
تاریخ سازی و جعل تاریخ توسط مورخان درباری و سرکاری خانواده محمد زایی است.

 

جهت مطالعه کامل این مضمون به لنک زیر کلک فرمائید:

چگونگی به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com