خانه » خبر و دیدگاه » چگونگی به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی

چگونگی به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار
برگردان برگ ھای از کتاب ارزشمند “افغانستان. جاناتان لی. ٢٠١٨”  در مورد چگونگی
به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی و زمینه ھای ایجاد کشوری بنام افغانستان که نشان دھنده
تاریخ سازی و جعل تاریخ توسط مورخان درباری و سرکاری خانواده محمد زایی است.

 

جهت مطالعه کامل این مضمون به لنک زیر کلک فرمائید:

چگونگی به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com