خانه » خبر و دیدگاه » مقاله بدخشی

مقاله بدخشی

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

 

جریده ھفتگی خلق یا «ناشر افکار دموکراتیک خلق» با صاحب امتیازی نورمحمد ترکی
و مدیر مسئولی بارق شفیعی به تاریخ ٢٢ حمل ١٣۴۵ شروع به نشرات نموده و پس از
نشر شماره ۶ توقیف شده است.

جهت مطالعه کامل مقاله به لنک زیر کلک نمائید:

مقاله بدخشی /مقدماتی بر جامعه شناسی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com