خانه » خبر و دیدگاه » بیروکراسی سفارت های ماو طلاق زنان

بیروکراسی سفارت های ماو طلاق زنان

داکتر محمد فرید یونس_محقِق و استاد دانشگاه
بیروکراسی سفارت های افغانستان در خارج
زمانیکه من در اروپا، مملکت دنمارک دانشجو بودم کار سفارت های افغانی بسیار آسان بود. چند دانشجوی افغان ویزه خود را تمدید میکردند و یا کار یک تاجر را میکردند. مسایل قرارداد های سیاسی و غیره اساسا از کابل اجرا میشد. این داستانِ چهل و چهار سال قبل است. حالا اوضاع تغییر کرده است. هزاران شهروند افغانستان در کشور های غربی و شرقی زندگی میکنند و  نیازمندی های گوناگون دارند که توسط وزارت خارجه افغانستان توجه نشده است. یکی ازین ضروریات دفتر طلاق و ازدواج در داخل سفارت است. فعلا یک قونسلگری افغانستان یک مرد یا زن که با امور قضائی طلاق روبرو است توصیه می کند که باید کابل برود و طلاق خود را در آنجا فیصله کند. در کابل مرد طلاق نمیدهد و یک عده قضات رشوت میخواهند. یک طلاق با رفت و آمد در کابل در حدود چهار هزار دالر تمام میشود. مشکل درین است که یک عده دختران می روند کابل نکاح میکنند و بعد از سه ماه متوجه می شوند که اشتباه کرده اند و آن چیزیکه در مورد آن مرد فکر میکنند او آن مرد ایده آل برای ازدواج نیست  و آمدن او را در دفتر مهاجرت متوقف می سازد و از دفتر حل و فصلِ منازعات خانوادگی اتحادیه افغانها در امریکا درخواست کمک می کند. اکثرا نکاح صورت گرفته بدون اینکه جماع صورت گرفته باشد. نکاح فقط برای براه انداختن أوراق مهاجرت است. وقتی دختر تغییر مفکوره می دهد مرد طلاق نه می دهد و آن مرد نه می داند که در اسلام زن هم حق طلاق خواستن را دارد و شریعت چنین حکم می کند که اگر زن طلاق میخواهد مرد باید بدون قید و شرط طلاق دهد و اگر مهری زن گرفته باشد باید زن مهر را مسترد کند. نه تنها که مرد از شریعت بیخبر است چون هدف أو آمدن به اروپا و امریکا است در آمدن پافشاری میکند به جای اینکه فورا طلاق گوید و دوسیه بسته شود در حالیکه او را دختر نه میخواهد.
دفتر حل و فصل منازعات خانوادگی هر هفته به این مشکلات در امریکا و اروپا رسیدگی میکند. جالب این است که وقتی یک زن و یک مرد نکاح میکنند ملا صاحب بدون دخالت سفارت فورا میرودزن و مرد را نکاح میکند. نکاح یعنی شرعی حق همبستر شدن را به أوسان میدهد. و اما وقتی میخواهند از هم جدا شوند سنگ های کلان را سر راه زنان قرار میدهند. این بسیار غیر عادلانه است .
زنان افغان که طلاق میخواهند و شوهر شان در افغانستان است باید قونسلگری های مقیم راه های آسان تر تکاپو کنند و مردم را ازین مشکل نجات دهند. طلاق حق شرعی یک زن است و هیچ کس حق ندارد  یک زن را از حق زندگی محروم کند. تا سفارت های افغانی راه سهل تر و معقول تر پیدا کند و ما حاضر هستیم که درین مورد کمک کنیم دفتر حل و فصل منازعات خانوادگی افغانها در امریکا و اروپا به خدمت زنان گرامی که از هیچکونه حقوق از مردان کمی و کمبودی ندارند خواهد بود.
دکتورمحمد فرید یونس
بنیانگزار دفتر حل و فصل منازعات خانوادگی در امریکا
Afghan Domestic Violence Prevention
USA

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com