خانه » خبر و دیدگاه » بانوان در نماز جنازه شرکت کردند‎

بانوان در نماز جنازه شرکت کردند‎

داکتر محمد فرید یونس _ محقق و استاد دانشگاه
نماز جنازه به اشتراک رسمی بانوان  مسلمان افغانستان در شمال کلیفورنیا ادا گردید.
من از سال ١٩٩١ به اینسو صد ها نکاح را در امریکا ، اروپا و کانادا  عقد کرده ام. اما دیروز پانزدهم ماه آگست ٢٠١٩ یک خانواده از  من دعوت به عمل آورد تا نماز جنازه یک عزیز شان را که بانوی جوان بود و در اثر مرض سرطان داعی اجل را لبیک گفت، در شهر انتیاک در شمال کلیفورنیا ادا کنم.   چون هوا بسیار گرم بود. دو سایه بان تهیه کرده بودند تا مردان و بانوان در زیر سایه  آن  راحتر باشند. من به سایه بان بانوان رفتم و از ایشان دعوت کردم تا در مراسم در کنار  برادران شان سهم گیرند. این کار صورت گرفت و  یک عده بانوان نه تنها در نماز جنازه شرکت کردند  که در سابق هم این کار کم و بیش صورت گرفته بود و اما در وقت خطبه که بعد از دفن بیان میشود  در کنار  راست من بانوان  قرار گرفته بودند و در کنار چپ من مردان و این برای همه جدید بود. هیچگونه  ممانعت شرعی وجود ندارد که بانوان در نماز جنازه شرکت نکنند. در گذشته من یک مضمون زیر عنوان  ” اشتراک زنان  در مراسم تشیع جنازه ” نوشته بودم  که ممانعت شرعی وجود ندارد  اما دیروز فرصت مهیا شد تا موضوع را عملی سازم .
افغانستان باید از حالت تبعیض و تعصب و تنگ نظری به نام دین بیرون ساخته شود.  در حدیث  شماره  ٣۶٨ صحیح بخاری، کتاب الجنائز   باب  ٢٩ از ام عطیه رضی الله عنها روایت شده است  که ” نهینا  عن اتباع الجنائز  و لم  یعزم  علینا”  یعنی ما را از رفتن  در پی جنازه نهی کردند وأما درین باره  عزم سختیگرانه تحمیل نکردند. در حدیث اول کلمه حرام نیامده است. حرام کردن یک  شی تنها حق خداست.  ” نهی ” بازداشتن معنی میدهد نه حرام بودن.  از جانب دیگر. از نگاه علم فیلولوژی عربی ” لم یعزم علینا ”  یعنی که نهی با عزم سختگیرانه  بیان نشده است.  جالب اینکه گفته نشده است که این نهی را  رسول خدا  فرموده  باشد. ” نهینا”  به صیغه مجهول است و فاعل آن معلوم نیست. یعنی معلوم نیست که این نهی از طرف پیامبر خدا شده باشد یا اطرافیان او.  به هر صورت از متن حدیث بسیار واضح است که  حضرت محمد ( ص) این نهی را نکرده است.
امروز ما در جامعه زندگی می کنیم که مردم شدید با تعصب مخصوصا تعصب جنسی شدید مبارزه میکنند. و برای ما مسلمانان چون در دین ما تعصب و غلو نیامده است بسیار شرم آور است که همچو تعصبات را داشته باشیم. در افغانستان  بانوان با شهامت کشور جنازه فرخنده شهید را حمل کردند و خود خاکسپاری کردند. آن مساله زیاد تر از جوش و خروش و احساسات مردم به ضد یک نظام فاسد مردمی بود نه اینکه طبقه مذهبی متقاعد شده باشند که اشتراک زنان  در جنازه واقعا اجازه است. غور و بررسی احادیث و موشگافی در واژه ها ست که ما را به حقیقت تساوی حقوق آگاه می سازد.  من از بانوان گرامی تشکر میکنم و از برادران که در جنازه شرکت کرده بودند تشکر می کنم که در سهمگیری خواهران مومن شان  همکاری کردند.
جمعه شانزدهم آگست ٢٠١٩ میلادی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com