خانه » خبر و دیدگاه » رویکرد جدایی دین از سیاست

رویکرد جدایی دین از سیاست

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

دین وآئین ، باورونگرشِ انسان ازجهان خلقت وآفرینش است. دین کلیتی ازاعتقادات وجهان بینی ایست
که با تفسیروتعبیرپدیده ها ، رویداد ها ، نمود ها وتجلیات بُود دردائره هستی ، عقیده وعمل انسانها رابه
ارزشهای مادی ومعنوی ، پیوند ربوبیت می دهد.

 

جهت مطالعه کامل مضمون به لنک زیر کلک نمائید:

رویکرد جدایی دین از سیاست

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com