خانه » خبر و دیدگاه » گذشت ، جوهر زندگیست

گذشت ، جوهر زندگیست

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

انسان خود یک حیوان با شعورافزار سازاجتماعی است که در روند زندگی ، به نسبت داشتن خالقیت
تفکر ، شناخت وقدرت تمیز ، وی موفق به کسب آگاهی ومعرفت از جهان هستی گردیده است . وبا این
آگاهی وشناخت او بخود امتیاز وغروری قائل است . موجودیت چنین غرور وامتیاز در مناسبات
اجتماعی سبب بروز لغزشهای سلوک رفتاری درکردار وپندار انسان گردیده است.

 

جهت مطالعه مضمون به لنک زیر کلک نمائید:

گذشت ، جوهر زندگیست

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com