خبر و دیدگاه

نامه به روشنفکران دینی

نامه نهم

در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد       مترسید مترسید گریبان مدرانید

عرفا مردم را به محبت ورزی در مقابل همدیگر دعوت کرده اند. چون محبت قلب را صیقل میکند. وقتی انسان قلب پاک داشت تمام عالم را در خود متجسم میبیند. و میداند که دنیای خارج در حقیقت باطن خودش است که ظاهر شده است. همچنان که یک اتم خاصیت تمام اتم های عالم را دارد. انسان هم فهرست تمام کائنات را در خود دارد. حضور انسان در عالم نه بخاطر کشتن و غارت کردن است بلکه بخاطر بیان عقل و عشق است. چون عقل و عشق مخصوص انسان است و دیگر موجودات از آن بهره مند نیستند. اگر انسان درخت محبت را در دل بروراند در آن صورت انسان عمال زشت را انجام نمیدهد چون غیر باقی نمیماند. هرچی را میبیند خود را در آن میبیند. سنگ به پای هرکی خورد دردش از سینه عاشق بیرون میشود.  واین است مقام آدمیت نه ریش و دستار. وقتی خود را شهود میکند خدا را شهود میکند. به این لحاظ از آخرت حراس ندارد چون هیچ عمل زشت از او سر نمیزند.

بدانید که شیطان و فرشته هر دو اجزای انسان اند. انسان هم قابلیت فرشته و هم قابلیت شیطان را دارد. انتخاب درست مربوط میشود به عشق و تعالی عقلی انسان. عشق و عقل مثل دو بال پرنده اند که انسان را به آسمان میبرند. در حالیکه شخص جسما در خانه نشسته به صفت ناظر در تمام عالم حضور میابد. بدون کلام فقط به صفت ناظر. در این حالت حواس ظاهر محو میباشند و انسان با حواس باطن این تجربه را درک میکند. عرفا این را حقیقت انسان میدانند که تابع زمان و مکان نیست.در این مورد مولانای بلخ میگوید.

که تو آن هوشی و باقی هوش بوش      خویشتن را گم مکن یاوه مکوش

به این جهت عرفا عشق و معرفت را برای رسیدن انسان به حقیقت پیشنهاد میکنند و شرعیت را قشر میدانند.

از محبت تلخ ها شیرین    شود      از محبت مس ها زرین شوند

از محبت  مرده  زنده   میکنند       از محبت  شاه بنده   میکنند

دانش ناقص کجا این عشق زاد      عشق  زاید ناقص اما بر جماد

 دین در مقابل عرفان شرعیت و ترس را بیشنهاد میکند. برای شناخت موضع دین باید سری بزنیم به قران.

مطابق آیات قران هم شیطان می ترساند هم خدا میترساند و هم پیامبران برای ترسانیدن انسان آمده اند.

سوره آل عمران آیه ۱۷۵ تنها شیطان است که میترساند دوست داران خود را. شما مسلمانان  از آنها بیم نداشته باشید و از من بترسید. اگر اهل ایمانید.

سوره نسا آیه  ۱۶۵

رسولان را فرستاد تا بشارت دهند و بترسانند.

سوره اعراف آیه ۱۸۴ آیا مردم فکر نکردند که صاحب آنها هر گز جنونی در او نیست او فقط ترساننده خلق است. به بیان روشن.

حال ببینیم ترس چیست.ترس به معنی اضطراب. ببیم. تشویش. خوف. دغدغه. دهشت. و هراس است.

در قران واژه های زیادی برای ترس بیان شده اند. از جمله اشقاق. حذر. خشیه. رعب. رهب. روع. فرق. فزع. وجله. این واژه ها با مشتقات شان در یک صدو دوازده آیه  قران به کار رفته اند.

در قران انواع و اقسام ترس را میشود یافت مثل ترس از طوفان. ترس از سنگ باران.ترس از  آتش دوزخ. ترس از مرگ وغیره ……در قران حتی ترس های آمده که روانشناسان با آنها آشنا نیستند. مثل ترس از اینکه قطعه از آسمان بر سر کسی افتد یا ترس از ابر.

 

ترس چیست؟ امروز ترس مریضی تلقی میشود این مریضی با عث افزایش ضربان قلب.  التهابات. سرگیچی

سردردی. انقباض شدید عضلات و مادر انواع تکلیف های روانی میباشد. ترس در ضمیر نا آگاه انسان مخفی میماند

بعدا باعث ناهنجاری ها در شخص میشود.

 امروز تعداد زیادی از متخصصین مصروف معالجه مریضانی اند که میترسند. به خصوص در کشور های که اقتصاد ضعیف دارند این مشکل به یک فاجعه تبدیل شده است. ترس فقط باعث مشکلات جسمی و روحی میشود. آنچه مدریت جسم و جامعه را بر عهده دارد عقل است نه ترس. ترس فقط درکار عقل اختلال ایجاد میکند. به این لحاظ عرفا راه هدایت را فقط معرفت و محبت میدانند.

هر کی را دوست داری در حد پرستش دوست داشته باش که آن محبت قلبت را باک و روحت را لطیف سازد. محبت یکی از غرایز فطری بشر است که از ازل با طینت انسان تخمیر شده است. به این خاطر عارفان به کلمه لا اله الا الله و لا موجود الا الله قائل اند. چون موجودات فقر وجودی دارند و وجودشان مال وجه الله است و هر موجود از او بهره مند است. خداوند را فقط بشناس و دوست داشته باش همین قدر کافیست. هر انتقاد منطقی بر هر کس که داری بیان کن.بدون محدودیت.به این خاطر خداوند برایت نطق داده است تا احساسات و استدلالت را بیان کنی.

سوره طور آیه ۴۴ این کافران اگر هم سقوط پاره از آسمان را به چشم ببینند……

سوره بقره آیه ۲۱۰ آیا جز اینرا انتظار دارید که عذاب خدا و فرشتگان در سایه بان های از ابر بسوی آنان آیند.

به این لحاظ میشود گفت که محمد(ص) پیامبر ترس بوده است..

در ره معشوق ما ترسنده گان را کار نیست      جمله شاهانند آنجا بنده گان را بار نیست

در عشق غلامی و بندگی حرام است. هر انسان در هر دینی که است قابل احترام است. بیدل دهلوی میفرماید.

زفرق و امتیاز کعبه و دیرم چه میپرسی      اسیر عشق بودم هر چه پیش آمد پرستیدم

در عرفان سالک باید معرفت بیاموزد. در جریان آموزش به مقامات مختلف ارتقا میکند که به آن بعدا خواهم برداخت. حالا برویم سراغ شریعت.

،  شریعت قانونی را گویند که بیامبران از جانب خدا برای هدایت مردم آورده اند.هدایت=راهنمایی

اگر به گراف فساد و خیانت توجه کرده باشید این گراف در کشور های اسلامی بسیار بالاست. مثلا  کشور ما که یک کشور اسلامی است .از فاسد ترین کشور های جهان محسوب میشود. بر عکس کشور های که آسیب شناسی علمی کرده و قوانین خود را بر اساس احکام عقل بنیاد نهاده اند. فساد کمتر دارند. در کشور ما با این همه ترس از روز جزا فساد بی داد میکند. از پول غذا و لباس سر باز. از پول زن بیوه. از پول طفل یتیم برای خود خانه های شیک میسازند. به هزاران طفل و زن بیوه تجاوز میشود. ولی آب از آب تکان نمی خورد. آنهای که دهل شریعت میزنند مگر نمی بینند که شریعت هیچ دست آوردی نداشته است. اگر خداوند این شریعت را فرستاده باید موثر باشد. بعد فاسدان را میبینی که به حج میروند، نماز میخوانند، در مساجد حضور میابند و بسیار آدمان با اعتبار در جامعه فاسد هستند. کجاست تاثیر یوم الدین. که هر روز بار ها در نماز میخوانند. خواندن چند جمله به عربی در حالیکه اکثرا معنی اش را هم نمیدانند دردی را دوا نمیکند. ترس جامعه را فلج کرده است. مردم حقوق خود را نمیدانند. از حقوق خود دفاع نمی توانند.ثروت عادلانه بین مردم تقسیم نمی شود. اصلا کسی به فکر طبقات پایین جامعه نیست. مردم از تکالیف روحی شدیدا رنج میبرند.

عزیزم !

شریعت نقابی است برای دزدی. همین حالا که این نامه را برایت مینویسم شهرغزنی سوخته است. غزنی شهر بزرگترین امپراتور جهان اسلام سلطان محمود غزنوی است. او کوشش زیادی در علم پروری و تقویت زبان فارسی داشت. شاهنامه فردوسی بزرگترین اثر حماسی جهان در عهد او نوشته شده است. غزنی همچنان شهر حکیم سنایی غزنوی است. او در همه رشته ها از تبحر خاص برخوردار بود. عظمت معنوی سنایی به حدی است که مولانای بلخ او

را از جمله بزرگترین اولیای خداوند چون عطار و بایزید میداند.

جانی که رو این سو کند با بایزید او خو کند      یا درسنایی رو کند یا بو دهد عطار را

شکی نیست که جاهلین و سست اندیشان تازیخ افغانستان را نشانه گرفته اند. از فرهنگ دوستان و وزارت فرهنگ تمنا دارم که قبل از آن که به بقایای وجودی این عزیزان صدمه وارد شود یا جز خاک کشور همسایه شوند. آنها را به جای متطمئن انتقال دهند.شهر امپراتور را سوختاندند. شهر عشق را سوختاندند. داستان زیبای عاشقانه محمود و ایاز را در مثنوی معنوی حتما مطالعه کرده اید.افسوس که قدرت جهل اثبات شد.

 و زخمی های خون آلود در سرک افتاده اند. کجاست ترس از روز جزا ؟ این جنایتکاران بخاطر چند روز زر و زور دنیا دست به هر کاری میزنند. بعد میروند نماز میخوانند. روزه میگیرند. حج میروند همش دروغ است. باور کن اگرانسان به روز باز خواست باور داشته باشد. حتی به آشیانه یک برنده هم آسیب رسانده نمیتواند چه رسد به این همه کشته و زخمی و انسان آواره. بس هوشیار باش قران را باید بسیار زیاد بخوانی تا به اسرارش آگاه شوی. مطالعه کن بدون بیش فرض. فکر کن هیچ آگاهی از اسلام نداری یک کتاب به دست داری میخواهی حقیقتش را بدانی. تا میتوانی بخوان.نه به خاطر اینکه کتاب مشکل است. نه.بلکه به خاطر اینکه قران کتاب مرتب نیست.و در وقت جمع آوری اشتباهاتی رخ داده است و به تبلیغات مبلغین گوش مده. چون آنها قران را در یک چوکات معین تعریف میکنند. بعد خواهی دانست که قران حرف دل یک انسان است که از ناهنجاری های محیط خود مثل من و تو خسته  شده و خواسته آنها را تغییر دهد. بدان که تثلیث (تبدیل شخص اول به دوم و سوم) خاصیت قلب صیقل شده است. با معرفت اندوزی و صیقل قلب تو هم میتوانی این تجربه را داشته باشی. چنانچه در آثار عرفا میبینی که آنها هم این تجربه را داشته اند. به محمد(ص) احترام بگذار ولی تو در زمان خود زندگی کن و به فکر جامعه مدرن و حقوق محور باش. در آنصورت میتوانی دست سیاسیون و مذهبیون فاسد را بگیری. در آنصورت هم دنیای خوب خواهی داشت و هم آخرت خوب. در آخر خدمت دوستان به عرض میرسانم که اگر اولیای خداوند از کسی تمجید و تقدیر کرده اند. بیشک آنها شخصیت های خوبی بوده اند. اما جسم و ذهن انسان هر دو تاریخ مند اند و افکار انسان مربوط زمان و مکان خود انسان است. آنچه تاریخ مند نیست ذات انسان است. پیروی همیشگی انسان از قانون گذاری گذشتگان باعث انجماد عقلی میشود. چنانچه طور واضح در کشور های اسلامی دیده میشود.

امید این امانت به مستحق برسد.       ۱۸-۸-۲۰۱۸

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا