خانه » فرهنگ و هنر » شعر » عید من وتو

عید من وتو

 

مگوئید عید قــــــــربان است امسال
خـــــوشی وجشن یاران است امسال
سراسر مملکت غلتیـده درخـــــون
مصیبـت سخت سوزان است امسال

به دارالملک گـرگان قتل عام است
زجام شوکــــران شرب مـدام است
ازین تالاب خــون و قتــل وغـارت
بهای خـون غـــــــزنه نا تمـام است

رسید اینک دوباره عیـد قـــــــربان
دلــــــــم سوزد به حال گوسفنــدان
کسی درغـــــــم کسی درشادمــانی
کسی دروحشت امـــــــواج توفــان

عجب فصل جــــدائی عیـد من بود
جهـــــان بی صدائی عیـــد من بود
نه دستی نی حنــــــــائی نی نگاری
زرنک خون حنـــای عیــد من بود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com