خانه » خبر و دیدگاه » کاوش ها در هده: سخنرانیی درکنفرانس در بانکوک

کاوش ها در هده: سخنرانیی درکنفرانس در بانکوک

صدیق رهپو طرزی

سخنران: پروفیسر زمریالی طرزی

استاد دانشگاه ستراسبورک، فرانسه و مدیر کاوش های هیت باستان شناسی فرانسه در بامیان

نشر شده در مجلۀ انستیتوت بر رسی جهانی دهماکای، دسمبر ۲۰۱۳

برای مطالعه کامل این سخنرانی به لنک زیر کلک نمائید:

https://drive.google.com/file/d/1eDL44wwM8X-zHNzzB8AQLcNQG3UPwi8t/view?usp=sharing_eil&ts=5b203a0b

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com