خانه » خبر و دیدگاه » باستانشناسی افغانستان از کهن ترین روزگار تا دوران تیموریان

باستانشناسی افغانستان از کهن ترین روزگار تا دوران تیموریان

صدیق رهپو طرزی

پیشگفتار

دورۀ پسینۀ پیش از تاریخ در افغانستان، مانند دورۀ کهن سنگی، تا آن گاهی که هیت باستان شناسی فرانسه دست به کاوش در موندیگگ، در پایان ۱۹۵۰، نزده بودند، نا شناس با قیمانده بود. جایگاه پر اهمیت افغانستان در دوره پسینۀ پیش از تاریخ، بصورت روشن در کاوشهای پیش از تاریخی که باستانشناسان شوروی در آسیای مرکزی شوروی انجام داده بودند و همچنان کاوشهای باستان شناسی در  بلوچستان و وادی سند بمشاهده رسیده بود.

 

برای مطالعه کامل موضوع به لنک زیر کلک نمائید.

https://jawedan.com/wp-content/uploads/2018/05/18-5-18.pdf

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com