خبر و دیدگاه

هویت افغان

 

اشرف غنی، رئیس دولت توافقی افغانستان امروز با آغاز پروسه دریافت توزیع تذکره‌های الکترونیک تخم نفاق را پاش داد و اصول اخلاقی و درایت دولت‌داری را زیر پا نمود.

آقای غنی قانون ثبت احوال نفوس را خلاف تمام اصول و موازین دولت‌داری زیر پا نمود و در آن قانون طور غیر قانونی تعدیل بوجود آورد.

کاری دور از تصور و توقع بود. بخاطر اینکه رئیس جمهور باید خود حافظ قانون باشد، نه ناقض آن. و حالا با نادیده گرفتن خرد و منطق دولت‌داری کار توزیع تذکره های برقی را آغاز نمود که یک آغاز فتنه آفرین پنداشته می‌شود.

منطق دولت‌داری حکم می‌کند که دولت هیچ امر مورد منازعه را اجرایی نمی‌سازد تا توافق عمومی روی آن امر حاصل نشود.

جای افسوس و تعجب می‌باشد که آقای غنی با وجودی که می‌داند که “افغان” وجه تسمیه پشتون بوده و هویت خاص قوم برادر پشتون ما می‌باشد، چنانچه خودشان هم در نوشته تیزس دکتورای خویش به آن اعتراف داشته است.

پس چطور جرات مینماید که هویت افغان را بالای اقوام غیر افغان افغانستان تحمیل نماید؟ بدلیل اینکه تحمیل هویت قوم افغان بالای اقوام دیگر حامل پیام بالا دستی و افضلیت قوم افغان بالای اقوام دیگرمثل ازبک و تاجک و ترکمن و هزاره و نورستانی…وغیره میباشد.

اکبر خواندن و تثبیت زبر دستی یک قوم در یک کشور کثیرالاقوام مثل افغانستان به هیچ عنوان موجه نمی‌باشد به خاطر اینکه در دنیای متمدن امروز تمام اقوام ساکن یک سر زمین دارای حقوق مساوی میباشند و هیچ قومی به هیچ عنوان نمیتواند برتر و افضل‌تر از قوم دیگر باشد.

به این حساب من این اقدام فتنه آفرین اشرف غنی را یک اقدام غیر اسلامی و غیر تمدنی و غیر اخلاقی میدانم. به دلایل زیر:

۱-غیر اسلامی بودن تحمیل هویت افغان:  دین مبارک اسلام مسلمانان را برادر یکدیگر خوانده است. در بین برادران روح برادری برقرار میباشد نه روحیه باداری و غلامی. در اسلام اگر برتری وجود داشته باشد آن برتری صرف در تقوا و پاک نفسی خودرا بیان کرده میتواند و بس.

۲- غیر تمدنی بودن تحمیل هویت افغان:  ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین صراحت دارد: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابر هستند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت بیکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

بنا” درج کلمه افغان در تذکره های نفوس بالادستی و افضلیت یک قوم بر اقوام دیگر را بیان داشته و بصورت واضح سروری قوم افغان ( پشتون) را بر سایراقوام ساکن افغانستان تثبیت و قباله مینماید. که بصورت واضح در ضدیت با ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار می‌گیرد.

۳-غیر اخلاقی بودن تحمیل هویت افغان:  در دنیای امروز حرمت قایل شدن بخود و حرمت گذاشتن به دیگران یکی از اصول بنیادی اخلاق شناخته شده است. تحمیل هویت گویای اکبر خواندن خود و اصغر خواندن دیگران میباشد. بناْ  تحمیل هویت افغان  بر اقوام غیر افغان افغانستان یک عمل کاملاْ غیر اخلاقی خوانده میشود.

آقای اشرف غنی هنگام مراسم آغاز روند تذکره دلایل خیلی ضعیف وعوامفریبانه را بزبان اورد. میگوید درج یک هویت آسانتر از درج چند هویت میباشد. ببینید که تا چه حد یک دلیل بی اساس وطفلانه میباشد. بخاطر اینکه درگذرنامه یا پاسپورت فقط ذکر نام کشور بیان هویت شخص دارنده پاسپورت میباشد. مثلا در کشور هالند بیش از دوصد قوم و ملیت زندگی دارند. فقط نام کشور در پاسپورت بیانگر این امر است که دارنده پاسپورت از هالند میباشد . در تذکره پاکستانی‌ها هم برای ستیزن/شهروند، پاکستانی نوشته شده است. نه پنجاب و نه افغان و نه بلوچ. فقط پاکستانی. برای شهروندان افغانستان هم دشوار نیست که به عوض ذکر افغان، افغانستانی نوشته شود.

دلیل دومی که اشرف غنی بیان داشت، جلو گیری از تروریسم بود. که باز هم یک دلیل عوامفریبان میباشد و توهینی به عقل و خرد مردم افغانستان بشمار می آید. بدلیل اینکه مانع ورود تروریسم رهبری و اداره سالم و تقرر کارمندان  با کفایت و با مسولیت شده میتواندُ نه تذکره برقی. هرگاه اداره فاسد باشد. ترورست ازهرجا وارد شده میتواند. استاد سیاف علناْ بیان داشت که ترورست ها  توسط موتر های دولتی از یکطرف به دیگر طرف انتقال می یابند. نه تنها استاد سیاف بلکه دها کارمندان با احساس دولت از انتقال ترورستان توسط وسایط دولتی اظهارات داشته‌اند.

در اخیر عرض میگردد که مخالفت من با تحمیل هویت افغان معنی مخالفت با قوم عزیز و برادر پشتون (افغان) نباید تعبیر شود. من شخصاْ محبت بی پایان به قوم برادر افغان دارم و تمام شانرا عزیز و محبوب میدانم. بخاطر اینکه ما همه در یک کشتی بسیار خراب و آسیب دیده سوار می باشیم و در غرق شدن این کشتی همه یکجا غرق خواهیم شد. فقط پا فشاری من در این مورد اهتمام به اصالت حقیقت میباشد. اهتمام به اصالت حقیقت در زندگی شخصی و اجتماعی من جای مهمی داشته و خط سرخ میباشد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا