خبر و دیدگاه

خصــی شــدن اســتاد عطــا

بالاخــره اســتاد عطــا نیــز مــاننــد دیگــر همقطــارانش به خصــی شــدن ازطــرف ارگ تن در داد !
خصی کردن حیوانات در غرب نیز چیزی بکلی بیگانه نیست و در بعض موارد خصوصا به منظور جلوگیری از تولید مثل حیونات صورت میگیرد اما طوریکه حیوان اصلا اذیت نشده و عمل جراحی در حالت بیهوشی اجرا میشود اما در شرق قسمیکه هیچ امری عاری از خشونت و بیرحمی نیست خصی کردن حیوانات و حتی در قدیم از انسانها نیز ازین امر مستثنی نبوده و با کوبیدن یک سنگ بالای خصیه ها یا فشار توسط انبور صورت میگرفت.
سلاطین و شاهان هوسران که در قدیم ها هر کدام حرمسرایی مملو از زنان زیبا و خوب صورت داشتند و مردان نگون بختی را برای خدمتگذاری آنها بکار می گماشتند که آنها قبل ازینکه در حرمسرا بکار آغاز میکردند باید توسط طبیبان شاه خصی می شدند و بعدا شاه با خاطر آسوده و کمال اطمینان به آنها اجازه میداد که حتی در کار حمام و چاپی کردن زنان حرمسرا دست بکار می شدند چون شاه میدانست که دیگر در آن مردان از مردانگی فقط ریش و بروت تراشیده باقی مانده اما کاری دیگری از ایشان ساخته نبود.
اکنون در ممالک شرقی و کشور های اسلامی آن سنت خصی سازی فزیکی به خصی سازی سیاسی تبدیل شده که حکام خودکامه و دیکتاتور زیر دستانشان را قبل از گماشتن به یک مقام دولتی خصی میکنند و بعدا با خاطر آرام و اطمینان کامل ایشان را معاون رئیس جمهور ، سخنگوی رئیس جمهور یا وزیر داخله مقرر می نمایند.
اگر احیانا کسی در مقابل این سنت جدید خصی سازی سیاسی اظهار مخالفت کرده و بدان تن در ندهد از هر وسیله ممکن از تطمیع تا تهدید برای سرکوبی و وادار کردن او به این کار استفاده می شود که طرف یا مجبور به ترک وطن گشته و یا بالاخره به خواست دولت تن داده و خصی شدن را قبول میکند.
با تقـــدیم حــــــــــــــــرمت
حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا