طنز

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

اشــرف غنـی جهــت تامیــن وحــدت ملــی حــاضــر اســت نام کشــور را از افغــانســتان به (هــزتاجبــکســتان ) تغیــر دهــد.
توجـه شـما را به مصـاحـبه خـبرنگار بی بی چهـل با جـلالتمــاب اشــرف غنـی پیـرامـون معضـله درج یا عــدم  درج ملــیت افغــان در شــناســنامه هــای الکــترونیــکی جلــب میکنــیم :
خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتماب محترم انگیزه تاکید و پافشاری شما به درج ملیت افغان در شناسنامه های الکترونیکی چیست ؟
اشـــرف غنـــی :
فقط تامین وحدت ملی و دیگر هیچ !
میدانید که قومگرایی در افغانستان همیش مشکل آفرین بوده ولی متاسفانه امروز به سرطان خبیثه تبدیل شده که اگر جلو آن گرفته نشود باعث تباهی و فروپاشی کشور خواهد شد ، لهذا من تصمیم دارم با قوت تمام آنرا ریشه کن کرده و جامعه را از شر آن رها سازم.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتمابا ، آیا شما گمان می برید مشکل اجتماعی که ریشه های عمیق در جهل و بیسوادی ، اخلاق فامیلی و اجتماعی و روابط تاریخی این جامعه دارد و فقط با بلند بردن سطح دانش و آگاهی مردم  و تامین عدالت اجتماعی قابل حل بوده تنها با نام نبردن و نادیده گرفتن آن مشکل خود بخود رفع خواهد شد !؟
اشـــرف غنـــی :
برای تغیرات مورد نظر شما به یقین که ما به دوسه صد سال نیاز داریم ولی من میخواهم وحدت ملی را همین لحظه عملی سازم !
اینجا افغانستان است بدون اعمال زور مردم به اوامر خدا تن در نمی دهند قوانین مملکت را که بگذار سر جایشان ولی با استفاده از زور مسیر دریا را هم می توان تغیر داد.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
شما از وحدت ملی سخن می گوئید ولی مخالفین تان شما را به تحمیل هویت قومی پشتون بر اقوام دیگر متهم می سازند نظر تان درین باره چیست ؟
اشـــرف غنـــی :
من فقط وحدت ملی کشور را در نظر دارم و برایم بی تفاوت است که این وحدت زیر کدام نام تامین گردد.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
یعنی شما می توانید بغیر از نام ( افغــان ) اسم دیگری را هم منحیث ملیت این کشور تصور کنید ؟
اشـــرف غنـــی :
از آن جای که به بهانه این موضوع وحدت ملی نیم بند کشور از طرف جنگسالاران با خطر از هم پاشی مواجه شده بنده در یک جلسه اضطراری که با ذوات محترم جناب حکمتیار، محترم استانکزی ، محترم حنیف اتمرو محترم اسمعیل یون داشتیم در آن جلسه برای رفع این معضله و جلوگیری از تفرقه افگنی بیشتر تغیر نام کشور را از افغانستان به خراسان پیشنهاد کرده و به تصویب رسانیدیم.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
واقعاً که این یک فداکاری بزرگ بوده اما چرا تا هنوز عملی نشده ؟
اشـــرف غنـــی :
دو روز از تصویب این موضوع نگذشته بود که دولت از طرف وزارت امور زنان و سایر سازمان های دفاع از حقوق زنان به شدت مورد حمله قرار گرفت و متهم به مردسالاری و زن ستیزی شد.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
این موضوع به مردسالاری و زن ستیزی چه ربطی دارد ؟
اشـــرف غنـــی :
آنها به این نظر بودند که خراسان یعنی سرزمین “خراس” ها در حالیکه بیشتر از نیم ساکنین این سرزمین را “ماکیان” ها تشکیل میدهند لهذا انتخاب این نام بدور از عدالت اجتماعی و خراس سالار و ماکیان ستیز است.
بالاخره ما مجبور شدیم که از انتخاب آن نام صرفنظر کنیم چون با زنان که نمی شود زور آزمایی کرد و به قول پروفیسر صدیق افغان اگر زن گفت شیر سیاه است پس تو هم باید بگوی درست است در غیر آن آنقدر شیر را می جوشاند تا واقعاً شیر سیاه شود .
خبـرنگـار بی بی چهـل :
بدینصورت شما مجبور شدید که دوباره به نام افغانستان رجوع کنید !؟
اشـــرف غنـــی :
ما که در بیابان افغانستان بعزم رسیدن به کعبه وحدت ملی قدم می زنیم از سرزنش های خار های مغیلان دست از کار بر نمیداریم و لهذا بجای خراسان نام تاجکستان را پیشنهاد کرده و به تصویب رسانیدیم ولی متاسفانه با مخالفت شدید جمهوری تاجکستان روبرو شدیم و بعد نام های اوزبکستان و ترکمنستان هم به همین سرنوشت دچار شده از طرف کشور های همسایه به شدت رد شدند.
برای خوشنودی هموطنان هزاره مان در آخرین تلاش نام هزارستان را به تصویب رساندیم که متاسفانه با مخالفت شدید والی بلخ عطا محمد نور روبرو شدیم.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
واقعاً صبر و برده باری شما در این امر قابل تقدیر است و این براستی از عشق و علاقه بی پایان تان به وحدت ملی حکایت دارد.
بالاخره دوباره به نام افغانستان رجوع کردید ؟
اشـــرف غنـــی :
هنوز نه بلکه بدرگاه عالم و فیلسوف بزرگوار کشور محترم صدیق افغان رجوع کرده از او طلب کمک کردیم و ایشان به کمک علم ریاضی فلسفی و حساب ابجد از حروف نام های ملیت های غیر پشتون یک نام مرکب از همه شان ابداع کرده که آن ( هــــزتاجبــــکســــتان ) بود ولی متاسفانه باز هم از طرف محترم عطا محمد نور رد شد چون درین نام  مخفف کلمه هزاره قبل از تاجک ذکر شده بود.
لهذا ما برای رسیدن به هدف تامین وحدت ملی بار دیگر تلاش بخرچ داده و جهت حصول رضایت والی بلخ نام مذکور را به ( تاجهزبکستان ) تغیر دادیم که این بار متاسفانه با مخالفت شدید محترم محقق روبرو شده و بالاخره به همان نام قدیم و بی جنجال افغانستان رجوع کردیم.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتماب محترم چرا درین نام ترکیبی از مخفف نام قوم پشتون چیزی دیده نمی شود ؟
اشـــرف غنـــی :
مگر نشنیده اید  که میگویند : مار گزیده از ریسمان دراز می ترسد و ما هم هراس ازین داشتیم که اگر مخفف نام قوم پشتون را در اول اسم ترکیبی جاه میدادیم حریفان می گفتند که باز هم پشتون ها از همه پیشتر جاه گرفته اند ، اگر در وسط آن را جاه میدادیم به یقین که می گفتند پشتون ها اقوام دیگر از هم جدا میکنند و اگر در اخیر اسم ترکیبی آن را جاه میدادیم باز چنین تعبیر میکردند که پشتون ها کدام پلان دارند که دیگران به پیش انداخته و خود به تعاقب می روند ازین رو ما بکلی خود را کنار کشیده و جاه را به دیگران خالی کردیم چون هدف ما فقط تامین وحدت ملیست ولو به هر نحوی حصول گردد.
خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتماب محترم حالا می بینم که تبلیغات سؤ تا چه حدی انسان را به بیراهه کشیده و از شیر قیر می سازد ، انسان به بزرگواری و فداکاری شما و نزدیکان تان کمتر در تاریخ بشریت دیده شده ولی متاسفانه چهره ایکه از شما به جهان معرفی شده درست برعکس آن است !
با تقـــــــــدیم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا