خانه » خبر و دیدگاه » آیا هویت افغان دارای این مفاسد اخلاقی نیست ؟

آیا هویت افغان دارای این مفاسد اخلاقی نیست ؟

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

رهبران وحاکمان افغان بنسبت پیشبرد سیاست جنگ وجنایت ودستینه توافقات خاکفروشانه با انگلیسها ونهاد های سرمایه جهانی ، جهت استقرار وتداوم حاکمیت سیاسی افغانی خویش درزیاده از دوسده اخیر، خیانت بزرگی رادرحق شهروندان این سرزمین انجام دادند. وبااین کارنابخردانه آنها ، هویت ملی قوم افغان را درذهنیت ملیت های تاجیک وهزاره وازبک داغان وبی ارزش ساختند . اکنون نزد شهروندان غیرافغان ، هویت افغانی نمی تواند تبلورهویت وغرورملی وهمگانی باشد  ، بلکه این هویت متجلی مفاهیم ومفاسد اخلاقی غیرقابل قبول زیراست .

برای مطالعه کامل مضمون به لنک زیر کلک نمایید.

آیا هویت افغان دارای این مفاسد اخلاقی نیست ؟

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com