خانه » خبر و دیدگاه » تعــادل قــومــی گــران قیمــت

تعــادل قــومــی گــران قیمــت

رهــایی قــاتلان فــرزندان ملــت توســط اشــرف غــنی از زندان پلچــرخــی جــهت برقــراری تعــادل قــومــی 
امروز اشرف غنی با رهایی هفتاد و پنج راس از جانیان و قاتلان فرزندان ملت که هر کدام به جرم انجام اعمال انتحاری و انفجاری و جاری کردن جوی خون در کشور و داغدار کردن صد ها فامیل مسلمان به بیست سال حبس محکوم بودند قدمی دیگری نیز در راه برقراری تعادل قومی در زندان و بیرون از زندان برداشته است.
جلالتماب اصلا در مورد حل این معضله نظری دیگری داشتند و می خواستند که تعادل قومی در زندان های افغانستان را با آوردن زندانیان تاجک، هزاره و ازبک در کنار برادران پشتون شان به اجرا درآورد ولی متاسفانه در اثر تحریکات غیر مسولانه جنگ سالاران و تیکه داران قومی اقوام غیر پشتون هموطنان غیر پشتون ما فریب سخنان عوام فریبانه و شیادانه آنها را خورده و از پیوستن به برادران پشتون شان در زندان ها ابا ورزیدند که در نتیجه ولسمشر محترم مجبور شد که به حل معضله از طریق دیگر پرداخته و اجرای تعادل قومی را با رهایی زندانیان گویندگان یک زبان را از قید عملی سازد.
اما چیزیکه برای جامعه حایز اهمیت است نتیجه و حاصل کار است که همانا برقراری تعادل قومی در درون و بیرون از زندان های افغانستان است حالا اینکه برای انجام این عمل هموطنان غیر پشتون ما به داخل زندان ها انتقال داده شوند و یا بر عکس هموطنان پشتون ما از زندان ها به بیرون انتقال داده شوند در حقیقت همان قول معروف بوده که دو پانزده یک سی است.
با تقــــــــــــدیم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com