خانه » فرهنگ و هنر » شعر » بی صـــــدائـی

بی صـــــدائـی

غــــــم و درد جدائی کشت ما را
فشار بینـــــــــــوائی کشت مارا

زتقـدیر به شبخــــــــــون رفتۀ ما
زوال نا رسائـی کشت مـــــــا را

نماند ازما دگـــــــــر نام ونشانـی
گـــدائی در گـــدائی کشت مـــارا

به جان ما «تحول » آتش افروخت
شعار« همگــرائی » کشت ما را

نشانی ازپیـام خـــــــون ما نیست
غـم بی خونبهــــــائی کشت ما را

حـذر باید زقصـابان این شهــــــر
که داغ آشنائی کشت مــــــــــا را

درآن شبهـــای جنگ وخون کابل
غـــــــــروب آسمائی کشت مارا

مپرس ازهمـــرهان سست پیمان
که رسم بی وفــــائی کشت ما را

نه فریادی نه شوری نی قیــامی
سکــوت بی صدائی کشت ما را

کسی اینجا به فکرهیچکس نیست
ولی لاف ریائـی کشت مـــــا را

دسامبر ۲۰۱۷
فرانکفــورت

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com