خانه » خبر و دیدگاه » آیا خارجی‌ها عاشق پشتون‌ها و دشمن تاجیک‌ها هستند؟

آیا خارجی‌ها عاشق پشتون‌ها و دشمن تاجیک‌ها هستند؟

چند ماه پیش از شهادت قهرمان ملی کشور، رئیس اتحادیه اروپا از او دعوت کرد تا پیام خود را به گوش جهانیان برساند

حاکمان پشتون در طول یکصد سال گذشته کوشیده‌اند که خارجی‌ها را طرفدار خود و دشمن سایر اقوام قلمداد نموده و آنها را بترسانند و چنین تبلیغ کرده‌اند که در صوردت عدم پذیرش حاکمیت پشتون‌ها، توسط انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها سرکوب خواهند شد!

متاسفانه اقوام غیرپشتون هم از این تبلیغات ترسیده، از لابیگری با خارجی‌ها پرهیز نموده و دل خود را فقط با جاسوس گفتن و مزدور خواندن پشتون‌ها تسکین کرده‌اند. و در حالی که پشتون‌ها را مزدور خارجی‌ها می‌دانند، خود شان مزدوری پشتون‌ها را «تحمل» کرده‌اند!

به گواهی تاریخ، در جریان همین یکصد سال گذشته کدام یک از اقوام غیرپشتون در مقابل این حاکمیت به مقابله برخاسته که از طرف غربی‌ها سرکوب شده باشد؟

صرفنظر از این که پشتون‌ها خود را اکثریت و صاحبان اصلی کشور و سایر اقوام را اقلیت و مهاجر گفته‌اند و در تمام مقام‌ها و ارگان‌های غربی این «روایت» را پخش نموده و گسترش داده‌اند.

برعلاوه، سایر اقوام در کجای تاریخ رسمی افغانستان دیده می‌شود؟

کدام مقاله یا پژوهش قابل اعتباری در مورد نقش تاجیک‌ها و سایر اقوام در منابع غربی وجود دارد؟ آیا تمام رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون در تمام محافل و منابع و گزارش‌ها خود را «افغان» نگفته‌اند (در حالیکه خارجی‌ها می دانند که افغان مساوی به پشتون است)؟

اگر اقوام غیرپشتون همت به خرچ دهند و در میدان مبارزه و مقاومت ایستاده شوند، هیچ قدرت غربی جرات و جسارت سرکوب آنها را نخواهد داشت؛ اگر کمی هم لابیگری و کار سیاسی صورت گیرد، وضع به سرعت تغییر خواهد کرد!

تا حال هیچ سندی وجود ندارد و یا هیچ مرجع مشخصی در غرب وجود ندارد که یا سایر اقوام در کشور ما باشد.

در اینجا احزاب مخالف، پارلمان و ده‌ها مرجع قدرت و رسانه‌های مستقل وجود دارد که باید همرای آن‌ها کار و لابیگری صورت گیرد؛ وضع اصلی و ترکیب جمعیت کشور به آنها تشریح شود و در جریان دقیق اوضاع قرار داده شوند.

متاسفانه یکتعداد دوستان ما آگاهانه یا ناآگاهانه این تیوری را تبلیغ می‌کنند که «همه چیز در اختیار غربی‌ها قرار دارد؛ یا همه چیز به مشوره آنها صورت می‌گیرد» و به این ترتیب، «ارگ» را برائت داده و آب سردی بر روحیه مردم و مقاومت آنها می ریزند. در حالیکه این‌ها حق ندارند، در امور داخلی کشور ها مداخله کنند!

خوشبختانه ماهیت اصلی این تبلیغات زهر آگین و توطیه ارگ نشینان در حال فرو ریزی است و مردم ما دیگر از این ترفند های ارگ نشینان نمی‌ترسند!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com