طنز

تقــدیر در ارگ بجــای تبعــید به مغلســتان

!العجــب ، ولسمــشر اشــرف غنــی علیخــان هــزاره را بجــای تبعــید به مغلســتان مــورد تقــدیر قــرار داده در آغــوش گــرفــت
ازین کار اشرف غنی جنرال طاقت ، ثواب الدین میخکش و بهاره جلالی سخت به  خشم آمده و شدیدا زبان به انتقاد گشودند که توجه هموطنان گرامی را در ذیل به صحبت ایشان درین باب جلب میکنم
:اشــرف غنــی
آفرین بچیم ، بیرق افغانستان ره در جهان بلند کدی
مه که میگم پشت برق و رشنایی نگردین بلکه شکر خدا ره بجا آورده ورزش کنین ، دمبوره بزنین یا از خاطر شهادت نواسه خدا زنجیر و قمه بزنین اما به گپ کلان هایتان گوش کننین و فریب نیرنگ های ای بچه های خر ره نخورین که شما ره ده کشتن میتن
برو علیخان بچیم از خاطر همی مدال طلایت مه گناه ها و خیانت های پدر کلان هایته از جنگ های افغان و انگلیس تا امروز بخشیدم حتی خیانت معاهد خط دیورند ره هم بخشیدم
:علیخــان هــزاره
ولسمشر صایب معاهده خط دیورند ره مگر امیر عبالرحمن خان با انگلیس بسته نکده ؟
:اشــرف غنــی
بچیم تو نمی فامی که مادر امیر عبدالرحمن خان از مردم هزاره بود ؟
:علیخــان هــزاره
.نی صایب اولین بار است که مه ایطو یک چیز می شنوم
:اشــرف غنــی
بچم خی قواره هزارگی و چشم های پوندیده امیر عبدالرحمن خان از کجا شده ؟
:علیخــان هــزاره
خی تشکر ولسمر صایب که  گناه  های پدرکلان هایمه بخشیدین
:بهــاره جــلالــی
پدرم همیشه میگه که خیانت به وطن و جاسوسی هرگز قابل بخشیدن نیست
:اشــرف غنــی
برو دختر خر ایقدر همرای مه زبان بازی نکو که بخدا اگه قهرم آمد تو ره کتی پدرت یکجای بند میکنم
:بهــاره جــلالــی
خاک ده سر تو بی ادب شوه ، راستی که کوچی هستی
هیچ صیقل نکو نخواهد کرد آهن را که بد گهر باشد
:ثواب الــدین میخکــش
.زه هم اعترض کوم ، د اکار بلکل غلط دی
:اشــرف غنــی
ثواب الدین بچیم گپ ته به اندازه دهنت بزن و درد ته به قراری بخور، چیزیکه که مه می فامم تو نمی فامی
.نشنیدی که میگن آش مرد ها دیر پخته میشه ، خی کمی صبر و حوصله داشته باش
با تقــــــــــــدیم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا