خانه » خبر و دیدگاه » گلبدین حکمتیار رقیب‌هایش را ترور می‌کند

گلبدین حکمتیار رقیب‌هایش را ترور می‌کند

گلبدین حکمتیار به ارتکاب جنایات جدی جنگی و ضدبشری متهم است

از لاف‌های گلبدین حکمتیار و گزافه‌گویی‌های هواداران او که بگذریم، اتفاق نظر در داخل افغانستان و در رسانه‌های برون‌مرزی اینست که تسلیمی گلبدین و بازگشت او به

افغانستان برای کاهش ناامنی‌ها کمکی نمی‌کند.

نظر شخصی من اینست که حضور گلبدین در افغانسان بر عکس دستِ کم موجب افزایش ناامنی‌ها در پایتخت خواهد شد.

ترورهای هدفمند سیاسی از راهکارهای آشنای گلبدین است.

او چندین ترور سیاسی افشاء شده و شاید هم چندین ترور سیاسی غیر افشاء شده در کارنامه خود دارد.

اهداف نیز نزد او کم نیستند: کسانیکه داغ ناکامی “ورود فاتحانه” او را به پایتخت بر قلب او نهاده‌اند و امروز نیز سد راهِ نیت‌های تمامیت‌خواهانه‌ی او هستند.

او برای حذف رقیب‌هایش به همان روش مآنوس خودش توسل خواهد کرد، خطر این شیوه‌ی رقابت زمانی افزون می‌گردد که ترورهای هدفمند سیاسی تاجیک‌ها دل غاصبان ارگ را نه تنها نمی‌آزارد، بل از حمایت آنها نیز برخوردار خواهد شد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com